Prečo si vybrať prácu v Colonnade? 

Sme silná neživotná poisťovňa s rozsiahlymi skúsenosťami v poisťovníctve v regióne strednej a východnej Európy. 

Špecializujeme sa na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia. 

Aktuálne značku Colonnade stretnete okrem Slovenska tiež v Českej republike, v Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajine. Na týchto trhoch zamestnáva viac než 460 odborníkov a dosahuje hrubé predpísané poistné viac ako 161 miliónov eur. Ako jedna z mála poisťovní na slovenskom trhu je Colonnade držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) a úverového ratingu A- so stabilným výhľadom od ratingovej agentúry A.M. Best. 

Na Slovensku pôsobíme od roku 1991, ale pod značku Colonnade Insurance S.A., ktorá je súčasťou nadnárodnej finančnej spoločnosti Fairfax Financial Holdings, sme prešli v roku 2016. 

 

Naši zamestnanci 

Naši zamestnanci sú pre nás to najcennejšie, prinášajú do našej spoločnosti potrebnú energiu a odborné vedomosti a preto im poskytujeme najmodernejšie technológie, vytvárame vhodné pracovné prostredie, v ktorom sa cítia príjemne a môžu odborné rásť. Našich zamestnancov neustále podporujeme, aby svoje skúsenosti rozširovali, vzdelávali sa, ale aj oddychovali či už formou fit online cvičenia alebo organizovaním spoločných akcií – teambuildingov. Sme jeden tím, ktorí nemyslí iba na seba, ale pomáha aj ostatným, a to vo forme rôznych charitatívnych a dobrovoľníckych akcií. Môžeme tiež s istotou povedať, že vás tu čaká priateľský tím, ktorý sa navzájom podporuje a nenecháva jeden druhého v štichu. 

 

Benefity 

 • flexibilný pracovný čas s možnosťou Home office 
 • 2 dni voľna navyše – Sick days 
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a rozvoja 
 • stravovacia karta alebo finančný príspevok na stravovanie 
 • MultiSport karta za výhodných podmienok 
 • skupinové úrazové a životné poistenie 
 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 
 • mobilný telefón a notebook sú samozrejmosťou 
 • zamestnanecké akcie ESOP s príspevkom zamestnávateľa do výšky 30 % z vkladu zamestnanca  

Pozície, ktoré práve obsadzujeme

Senior underwriter je zodpovedný za budovanie, udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s vybranými maklérmi s cieľom optimalizovať ziskový rast v rámci nášho komerčného portfólia. Zodpovedá tiež za budovanie a udržiavanie solídneho portfólia nových potenciálnych klientov prostredníctvom spolupráce s komerčnými klientmi. Bude zodpovedať za obchodovanie so záväzkami v pobočke a viesť knihu k ziskovému rastu.

Čo bude Vašou náplňou práce:

 • Rozvíjať, dojednávať a ziskovo upisovať nové/existujúce obchody v rámci vlastnej upisovacej právomoci a v súlade s našou stratégiou. Plánovať, určovať priority a riadiť individuálnu prácu s cieľom dosiahnuť dohodnuté ciele a poskytovať výnimočné služby zákazníkom.
 • Využívať vhodný spôsob komunikácie (telefonicky, osobne, online) s cieľom udržiavať úspešné interné a externé vzťahy.
 • Identifikovať príležitosti na zlepšenie súčasných pracovných metód, postupov a procesov.
 • Vykonávať vzájomné hodnotenia a podľa potreby poskytovať spätnú väzbu, koučovanie a školenia.
 • Aktívne rozširovať osobné technické a odborné znalosti prostredníctvom interných a externých sietí, internetu, interných a externých školení a seminárov.

Predpoklady a čo od Vás očakávame:     

 • Obchodné upisovacie zručnosti v oblasti komerčnej zodpovednosti alebo komerčných kombinovaných rizík - minimálne 5 rokov skúseností v upisovaní alebo sprostredkovaní
 • Identifikácia potrieb maklérov a vytváranie efektívnych riešení (znalosť trhu a odvetvia)
 • Pozitívna a efektívna komunikácia
 • Tímový hráč
 • Rozvoj a riadenie vzťahov
 • Organizovanosť a sústredenosť na dosiahnutie dohodnutých individuálnych a tímových cieľov a úloh

V prípade záujmu o túto pozíciu, zašlite, prosím, svoj štruktúrovaný životopis na email: renata.kirchnerova@colonnade.sk s referenciou SUWGL.

Úlohou manažéra upisovania GAP & MBI je premietnuť víziu a stratégiu spoločnosti Colonnade do strategického plánu pre spotrebiteľov a plniť obchodný plán v súlade s hlavnými zásadami Colonnade. Pozícia organizačne patrí do tímu riaditeľa poistenia pre spotrebiteľov.

Čo bude Vašou náplňou práce:

 • Vypracovať a realizovať obchodný plán pre spotrebiteľov GAP&MBI na Slovensku.
 • Rozvíjať, vyjednávať a ziskovo upisovať nové/existujúce obchody v rámci vlastnej upisovacej právomoci a v súlade s našou stratégiou. 
 • Rozvíjať a udržiavať silné vzťahy s klientmi s cieľom splniť a prekonať očakávania, podporovať udržanie a expanziu klientov prostredníctvom úspešných výsledkov na trhu a podporovať návrh, tvorbu a implementáciu nových produktov.
 • Identifikovať príležitosti na zlepšenie súčasných pracovných metód, postupov a procesov.
 • Vykonávať vzájomné hodnotenia a podľa potreby poskytovať spätnú väzbu, koučovanie a školenia.
 • Zodpovednosť za priebežnú analýzu portfólia a riadenie všetkých opatrení vyplývajúcich z tejto analýzy.
 • Riadiť transformáciu a inováciu obchodu GAP & MBI v slovenskej pobočke vrátane implementácie novej IT platformy a všetkých automatizačných procesov súvisiacich s transformáciou upisovania a oblastí zapojenia partnerov/zákazníkov v spolupráci s vedúcim oddelenia pre spotrebiteľov a tímami transformačného programu.

Predpoklady a čo od Vás očakávame: 

 • Preukázateľné skúsenosti v oblasti upisovania poistenia motorových vozidiel alebo finančných služieb súvisiacich s automobilovým priemyslom s minimálne 5-ročnou praxou
 • Identifikácia potrieb sprostredkovateľov/partnerov a vytváranie účinných riešení (znalosť trhu a odvetvia)
 • Pozitívna a efektívna komunikácia
 • Tímový hráč, schopný pracovať vo viacerých oddeleniach upisovania a iných oddeleniach
 • Organizovanosť a sústredenosť na dosiahnutie dohodnutých individuálnych a tímových cieľov a úloh
 • Silné analytické zručnosti, schopnosť pracovať s údajmi a vyvodzovať závery a realizovať ich
 • Znalosť online predaja a webových aplikácií je výhodou

V prípade záujmu o túto pozíciu, zašlite, prosím, svoj štruktúrovaný životopis na email: renata.kirchnerova@colonnade.sk s referenciou GAP/MBI Manager.


Hlavná pracovná náplň:

Cenotvorba a obchodné plánovanie

 • Byť súčasťou vývoja, kalibrácie a dokumentácie poistno-matematických modelov v súlade s plánmi a cieľmi skupiny.
 • Sledovanie výkonnosti existujúcich poistných produktov.
 • Automatizácia aktuálnych reportingových poistno-matematických nástrojov, tvorba nových s využitím analytických softwarov (napr. Power BI, R, Python).
 • Podrobná segmentačná analýza portfólia s cieľom identifikovať oblasti s vyššou/nižšou ziskovosťou, poskytnutie podpory upisovateľom pri rozhodovaní o upisovaní nového obchodu.
 • Poskytnutie poistno-matematickej podpory pri stanovovaní obchodných plánov na ďalšie roky.

Tvorba rezerv

 • Vykonávanie štvrťročnej analýzy rezerv (hlavne IBNR) s využitím vhodných poistno-matematických techník pre výpočet najlepšieho odhadu rezerv.
 • Identifikovanie oblastí pre cielenú revíziu rezerv a zabezpečenie odpovedajúcej úrovne zapojenia a vstupov od kľúčových zúčastnených strán. Podľa potreby predkladať  výsledok revízie rezerv vrcholovému vedeniu spoločnosti.

Stanovenie potrebného kapitálu

 • Byť súčasťou procesu výpočtu potrebnej kapitálovej požiadavky (SCR) podľa pravidiel Solvency II v súlade s dohodnutým harmonogramom.
 • Riadiť špecifické oblasti výpočtu SCR podľa potreby.

Podpora skupiny

 • Podieľanie sa na skupinových projektoch týkajúcich sa cenotvorby, tvorby rezerv či kapitálových požiadaviek a iných strategických iniciatív (podľa potreby).

Naše očakávania od vhodného kandidáta:

 • Dokončené magisterské štúdium poistnej matematiky alebo príbuzného odboru
 • Veľkou výhodou sú 2+ ročné skúsenosti na poistnom trhu
 • Znalosť poistnej matematiky a smerovanie k získaniu certifikátu pre výkon poistného matematika
 • Komunikatívna znalosť angličtiny
 • Pokročilá znalosť MS Excel a VBA
 • Výhodou sú znalosti softwarov R (a/nebo Python), SQL a Power BI
 • Výhodou je znalosť účtovných štandardov IFRS (hlavne IFRS 17 pre poistné zmluvy)
 • Schopnosť efektívne riadiť vlastný čas s cieľom dokončiť zadané úlohy v dohodnutom termíne
 • Schopnosť nadviazať  a udržovať pracovné vzťahy pri Aktuárskej funkcii a medzi lokálnymi a zahraničnými útvarmi spoločnosti

Ponúkame:

 • Základná min. mzda: 2 200 EUR v hrubom mesačne.

V závislosti od odbornej kvalifikácie, praxe a skúseností je možné dohodnúť aj vyššiu mzdu.

Na základe výsledkov individuálneho hodnotenia a celkových výsledkov skupiny Colonnade Insurance S.A. môže byť zamestnancovi poskytnutý ročný bonus až do výšky 10 % z ročnej fixnej mzdy.

 • Podpora pri získaní členstva a osvedčenia v Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA)
 • Mobilný telefón a notebook
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Životné, úrazové a cestovné poistenie na celý rok
 • Multisport karta (s príspevkom zamestnávateľa vo výške 50%)
 • Zamestnanecké akcie ESOP s príspevkom zamestnávateľa do výšky 30% z vkladu zamestnanca
 • stravné lístky v hodnote 4,60 € poskytované v zmysle internej smernice alebo finančný príspevok vo výške 3,30 € podľa Vášho výberu
 • Kurzy anglického jazyka, príspevok na rôzne školenia podľa vlastného výberu
 • Možnosť kariérneho rastu
 • Tímová atmosféra
 • Príjemné pracovné prostredie v netradičných kanceláriách s kaviarňami a relax zónami
 • Kancelária v Bratislave (Digital Park, Einsteinova) alebo v Košiciach (BCT II. Moldavská cesta)
 • Pružný pracovný čas
 • Flexibilná práca z domu a z kancelárie

Úlohou Consumer product delivery managera je preniesť víziu a stratégiu spoločnosti Colonnade do strategického plánu pre spotrebiteľov a plniť obchodný plán v súlade s hlavnými zásadami spoločnosti. Pozícia organizačne patrí do tímu riaditeľa poistenia pre spotrebiteľov.

Čo bude Vašou náplňou práce:

 • Rozvíjanie nových partnerstiev so spoločnosťou Colonnade.
 • Pomoc pri integrácii predajných systémov partnerov s IT systémom Colonnade. 
 • Podporovať partnerov pri hľadaní optimálneho spôsobu predaja produktov Colonnade.
 • Navrhovať potenciálne produkty alebo služby vrcholovému manažmentu s cieľom zhromažďovať informácie o zákazníkoch a analyzovať ich potreby.
 • Oboznamovať sa s novými produktmi a službami pri ich zavádzaní.
 • Identifikovať príležitosti na distribúciu spotrebiteľských produktov v oblasti cestovných kancelárií, cestovných agentúr, verejných služieb, automobilového priemyslu a podobných sponzorov a vytvárať distribučné modely B2B2C.
 • Dodržiavať existujúcu reguláciu podľa IDD, GDPR a ďalších príslušných zákonov. 
 • Aktívne rozširovať osobné technické a špecializované znalosti prostredníctvom interných a externých sietí, internetu, interných a externých školení a workshopov.
 • Zodpovednosť za priebežnú analýzu partnerov a portfólia a riadenie všetkých opatrení vyplývajúcich z tejto analýzy.

Predpoklady a čo od Vás očakávame: 

 • Preukázateľné výsledky v poisťovníctve s minimálne 3-ročnou praxou
 • Znalosť nášho trhu a kľúčových konkurentov
 • Pozitívna a efektívna komunikácia
 • Tímový hráč schopný pracovať v rámci viacerých upisovacích a neupisovacích oddelení
 • Rozvoj a riadenie vzťahov, vynikajúce schopnosti vyjednávať a riešiť konflikty
 • Podpora aktuárskeho tímu, tímu pre správu poistných zmlúv a poistných udalostí. Poskytovanie usmernení pri tvorbe cien, tvorbe nových formulácií poistných zmlúv, apetítu a zabezpečovanie presnej dokumentácie k poistným zmluvám, V prípade potreby podpora tímu pre poistné udalosti
 • Znalosť digitálneho predaja a webových aplikácií je výhodou

V prípade záujmu o túto pozíciu, zašlite, prosím, svoj štruktúrovaný životopis na email: renata.kirchnerova@colonnade.sk s referenciou CDM.

Kontaktujte nás 

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoje CV na kariera@colonnade.sk. Radi sa s vami stretneme na osobnom pohovore. 

Zaslaním Vášho životopisu udeľujete v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce spoločnosti Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Moldavská cesta 8B, Košice, IČO: 500 13 602, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č.: 591/V.  

Zároveň čestne vyhlasujete, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Poskytnuté osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca vyššie uvedených spoločností a pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania. 

Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie životopisov.