Povolenie na inkaso – Aktivácia

Čo je inkaso a načo slúži? 

Inkaso slúži na vykonávanie pravidelných platieb poistného z Vášho bežného účtu a je ideálnou voľbou pre klientov, ktorí si chcú zjednodušiť život. Pri inkase nemusíte myslieť na termíny, ani na výšku platby, pretože inkaso sa zrealizuje automaticky.  

Platbu inkasom odporúčame všetkým klientom, ktorí majú pravidelné platby (mesačné, štvrťročné, polročné alebo aj ročné), môžu mať poistné zmluvy s indexáciou, alebo sa obávajú, že zabudnú poistné zaplatiť včas, čo by spôsobilo zánik poistnej zmluvy pre neplatenie. 

Kedy môžete platiť prostredníctvom inkasa? Inkasom je možné platiť iba následné poistné alebo následné splátky poistného. Prvé poistné, resp. prvú splátku poistného inkasom nie je možné uhradiť. 

Aktuálne si môžete zriadiť inkaso na tieto produkty:  

  • Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti VIVA,  
  • Poistenie zodpovednosti zamestnanca pri výkone povolania,  
  • Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 
  • Poistenie GAP 

Je inkaso vhodná voľba pre Vás? Vyplňte prosím krátky formulár uvedený nižšie a my Vám zašleme údaje k jeho zriadeniu.  

Zadajte 10 miestne číslo Vašej poistnej zmluvy

Zadajte prosím Vaše rodné číslo (bez lomítka) alebo IČO