Likvidátori

Ústredie - Likvidácia poistných udalostí

Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice


 • Občania/Podnikatelia (majetok, zodpovednosť)
  Ing. Róbert GÖRCSÖS
  tel.: +421 903 638 716
  email: robert.gorcsos@colonnade.sk
 • Občania/Podnikatelia (majetok)
  RNDr. Róbert FIGEĽ
  tel.: +421 903 630 582
  email: robert.figel@colonnade.sk
 • Občania/Podnikatelia (majetok)
  Ing. Jozef SIPSKÝ
  tel.: +421 903 828 788
  email: jozef.sipsky@colonnade.sk
 • Občania/Podnikatelia (úraz, cestovné poistenie)
  Mgr. Martina ZAVIŠČÁKOVÁ
  tel.: +421 910 846 511
  email: martina.zaviscakova@colonnade.sk


Stredisko likvidácie poistných udalostí Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

 • Poistenie GAP/Autocheck
  František MEZEY
  tel.: +421 911 130 042
  email: frantisek.mezey@colonnade.sk
 • Občania/Podnikatelia (majetok, stroje)
  Ing. Miloš ŽERNOVIČ, PhD.
  tel.: +421 911 146 691
  email: milos.zernovic@colonnade.sk
 • Občania/Podnikatelia (majetok, zodpovednosť)
  Bc. Jozef VELICH
  tel.: +421 910 846 001
  email: jozef.velich@colonnade.sk
 • Občania/Podnikatelia (úraz, cestovné poistenie)
  Paula NOVÁKOVÁ
  tel.: +421 910 112 865
  email: paula.novakova@colonnade.sk


Stredisko likvidácie poistných udalostí Banská Bystrica

Horná 54, 974 00 Banská Bystrica

 • Občania/Podnikatelia
  Ing. Monika FALATOVÁ
  tel.: +421 903 638 045
  email: monika.falatova@colonnade.sk


Stredisko likvidácie poistných udalostí Nitra

Sládkovičova 7, 949 01 Nitra

 • Občania/Podnikatelia
  Peter ŠKUBLA
  tel.: +421 903 828 488
  email: peter.skubla@colonnade.sk


eSky

eSky – Hlásenie škôd a informácie o stave riešenia poistnej udalosti pre klientov, ktorí si uzatvorili cestovné poistenie pri kúpe letenky
Asistenčná centrála (Europe Assistance Company)
tel.: +48 22 483 39 71