Európska smernica Solvency II, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2016, vyžaduje, aby poisťovne v Európskej únii zaviedli nové mechanizmy podávania správ a zverejňovania informácií. Nižšie uvedené dokumenty sú Správy o solventnosti a finančnej situácii ("SFCR"), ktorú každoročne pripravuje spoločnosť Colonnade Insurance S.A.. 


2023

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2023

Stiahnuť

2022

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2022

Stiahnuť

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2022

Stiahnuť

2021

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2021

Stiahnuť

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2021

Stiahnuť

2020

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2020

Stiahnuť

Colonnade Insurance S.A. – Group Solvency & Financial Condition Report 2020

Stiahnuť

2019

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2019

Stiahnuť

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2019

Stiahnuť