Poistenie áut proti finančnej strate GAP a poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel

Poistenie Autocheck poskytuje až 100% krytie nákladov za pozáručné opravy.

Poistenie finančnej straty v prípade totálnej škody alebo krádeže vozidla

Vďaka EuroGAP Upsell máte možnosť predĺžiť aktuálne poistenie EuroGAP o 1 až 2 roky.

Pokiaľ máte uzatvorené GAP na obdobie kratšie ako 5 rokov, vďaka EuroGAP Xsell máte možnosť predĺžiť si GAP poistenie.

Pre každého majiteľa alebo užívateľa vozidla, ktorý hľadá ochranu pred možným dlhom plynúcim z financovania na operatívny leasing

Špeciálne prispôsobené motoristom, ktorí prevádzkujú nákladné motorové vozidlá a autobusy s hmotnosťou do 32 t.