Často kladené otázky

Otázky k zmene poistnej zmluvy:

Môžete tak urobiť vyplnenou a podpísanou žiadosťou, ktorej vzor nájdete aj v sekcii Dokumenty. Následne žiadosť môžete zaslať poštou na adresu sídla pobočky v Košiciach, mailom na info@colonnade.sk alebo doručiť osobne na pobočky v Bratislave a Košiciach.

Môžete tak urobiť vyplnenou a podpísanou žiadosťou, ktorej vzor nájdete aj v sekcii Dokumenty. Následne žiadosť môžete zaslať poštou na adresu sídla pobočky v Košiciach, mailom na info@colonnade.sk alebo doručiť osobne na pobočky v Bratislave a Košiciach.

Pokiaľ máte kontakt na Vášho sprostredkovateľa poistenia, s ktorým ste uzatvárali poistnú zmluvu, môžete sa obrátiť priamo na neho. Zároveň na našej webovej stránke cez online kalkulačku pre VIVA máte možnosť modelácie Vašej poistnej zmluvy VIVA. Tu sa dozviete, aká bude výška poistného za želané zmeny. Následne sa, prosím, obráťte na naše zákaznícke centrum. Pre rozšírenie krytia bude potrebné vypracovať dodatok.

Pokiaľ máte kontakt na Vášho sprostredkovateľa poistenia, s ktorým ste uzatvárali poistnú zmluvu, môžete sa obrátiť priamo na neho. Zároveň na našej webovej stránke cez online kalkulačku pre VIVA máte možnosť modelácie Vašej poistnej zmluvy VIVA. Tu sa dozviete, aká bude výška poistného za pripoistenie domáceho zvieraťa či bicykla. Následne sa, prosím, obráťte na naše zákaznícke centrum. Pre rozšírenie krytia bude potrebné vypracovať dodatok.

Otázky k novému poisteniu:

Vinkuláciu môžeme potvrdiť viacerými spôsobmi. Ak máte zmluvu uzatvorenú pomocou sprostredkovateľa, neváhajte sa obrátiť priamo na neho. Radi Vám však pomôžeme aj osobne v našich pracoviskách v Bratislave a v Košiciach, po telefonickej dohode môžete navštíviť aj naše pracoviská v Nitre, Banskej Bystrici alebo v Žiline. Rovnako môžete využiť elektronickú komunikáciu a zaslať nám vinkuláciu emailom na vinkulacia@colonnade.sk. Pokiaľ chcete využiť zaslanie vinkulácie na potvrdenie poštou, zásielku môžete adresovať na sídlo pobočky v Košiciach.

Pre vybrané produkty je pre Vás k dispozícii naša online kalkulačka. Ak máte záujem o ostatné produkty, neváhajte nás kontaktovať na info@colonnade.sk alebo prostredníctvom širokej siete sprostredkovateľov.

Už niekoľkokrát sa nám podarilo získať významné ocenenia. Naposledy sme si v roku 2021 odniesli dve z troch ocenení SIBAF® Awards, konkrétne v kategórii Poistenie občanov za produkt poistenia nehnuteľností a domácností VIVA a v kategórii Poistenie podnikateľov a priemyslu.

Sme súčasťou Fairfax Financial Holdings, čo je holdingová spoločnosť, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti neživotného poistenia, zaistenia ako aj v oblasti riadenia investícii.

Otázky k hláseniu škôd:

Snažíme sa o čo najrýchlejšie vybavenie Vášho nároku. V prípade, že poistnú udalosť nahlasujete online prostredníctvom webového formulára alebo cez e-mail, je pravdepodobnejšie, že vaše poistné plnenie bude vyplatené skôr, ako v prípade využitia klasickej pošty. Výplata poistného plnenia nasleduje bezprostredne po zhromaždení všetkých nevyhnutných dokumentov a informácií z prešetrenia, maximálne však do 15 dní. 

Ak je to možné zhotovte „čo najvypovedateľnejšie“ fotografie z miesta, kde sa vám nešťastie stalo. Škodu nahláste poisťovni hneď, ako to bude možné. Urobiť tak môžete online, telefonicky, e-mailom alebo klasicky poštou na adresu. Pripravte si potrebné informácie – číslo zmluvy, fotografie, relevantné dokumenty, kontaktné údaje a číslo bankového účtu. S ohlasovaním udalosti nečakajte, aby sme vám čím skôr mohli pomôcť nešťastnú udalosť vrátiť do normálu. Presný postup pri vzniknutí škodovej udalosti si môžete prečítať tu: https://www.colonnade.sk/hlasenie-skod.

Aktuálne je možné nahlásiť poistnú udalosť len písomne – vyplnené tlačivo spolu s ďalšími podkladmi však môžete doručiť do poisťovne niekoľkými spôsobmi:

  • Osobne: na niektorom zo stredísk likvidácie (v Bratislave, Košiciach, Nitre a Banskej Bystrici)
  • Poštou: na adresu sídla pobočky v Košiciach
  • E-mailom: na adresu likvidacia@colonnade.sk
  • Online: aktuálne je možné túto cestu využiť pri oznámení škôd z poistenia GAP, VIVA alebo individuálnej (občianskej) zodpovednosti

Vo všeobecnosti potrebujete najmä:

  • číslo poistnej zmluvy (nevyhnutná informácia), z ktorej si uplatňujete poistné plnenie
  • základné údaje o Vás (alebo o osobe/firme, za ktorú škodu oznamujete), nezabudnite doplniť aj kontaktné telefónne číslo alebo mail a účet, na ktorý sa bude zasielať prípadné poistné plnenie
  • základné informácie ku škode – kedy (dátum) sa škoda stala, čoho sa týka, základný popis príčiny a spôsobu, ako ku škode došlo, kto škodu spôsobil a pod.
  • doklady súvisiace so škodou – fotografie, účty, faktúry, potvrdenia, lekárske záznamy, policajná správa a pod.
  • v prípade potreby doplnenia ďalších informácií alebo dokladov Vás bude likvidátor kontaktovať priamo.

Áno, v prípade, že preferujete bezkontaktnú obhliadku, vo väčšine prípadov je možné ju absolvovať cez našu aplikáciu. Likvidátor sa s Vami dohodne na dátume a čase. K dispozícii je potrebné mať plne nabitý telefón s kamerou a internet (WiFi pripojenie).

Všetko, čo je potrebné na to, aby ste si ochránili svoje zdravie alebo majetok a všetko, aby sa rozsah nezväčšoval. Teda, ak Vám z vodovodu strieka voda, je potrebné ju zastaviť a privolať opravára. Ak máte zlomenú nohu, samozrejme zavolať sanitku/lekára.

Bezodkladne, t. j. hneď, ako sa len dá. Pre úvodné oznámenie škody stačí nahláška. Následne Vás budeme kontaktovať ohľadom doplnenia informácií a dokladov.

Prípady, kedy je potrebné kontaktovať políciu, sú popisované v jednotlivých druhoch poistenia. Väčšina z nich kopíruje prípady, keď je polícia potrebná, aj ak by ste neboli poistení, napríklad pri krádeži, autonehode, výbuchu, pri úraze, ktorý Vám spôsobí iná osoba.

Asistenčné služby môžete využiť v rámci cestovného poistenia (sú súčasťou poistenia) alebo poistenia domácnosti (je potrebné ich dopoistiť). Asistenčné služby v rámci cestovného poistenia slúžia na zabezpečenie pomoci v zahraničí. Asistenčné služby pre domácnosť môžete využiť v prípade technickej poruchy, núdze alebo v iných situáciách. Napríklad, ak potrebujete nutne zámočníka, lebo sa Vám podarilo zabuchnúť si dvere, asistenčná služba Vám ho vie v rámci poistených limitov zabezpečiť. Konkrétne podmienky a jej využitie sú uvedené v jednotlivých poistných podmienkach.

Upozorňujeme, že v takých prípadoch je potrebné kontaktovať asistenčnú službu na telefónnych číslach a nie priamo poisťovňu.