Asistenčné služby

Asistenčná služba je dostupná nepretržite a to aj počas víkendov a sviatkov. 

Poisťovňa poverila výkonom asistenčných služieb nasledovné spoločnosti:

  • v poistení budov a domácností: Europ Assistance s. r. o., tel. číslo: +421 911 801 500
  • v poistení majetku podnikateľov: Europ Assistance s. r. o., tel. číslo: +421 911 801 500
  • v cestovnom poistení: Europ Assistance s. r. o., tel. číslo: +421 911 803 500

Pred kontaktovaním asistenčných služieb si pripravte:

  • číslo poistnej zmluvy,
  • stručný popis núdzového stavu.

Počas telefonátu sa Vás môže pracovník asistenčnej služby pýtať aj na iné, doplňujúce informácie. 


Rozsah jednotlivých asistenčných služieb k našim produktom si môžete stiahnuť na odkazoch nižšie. Radi by sme Vás však upozornili, že detailný rozsah týkajúci sa Vášho poistenia je definovaný v poistných podmienkach, ktoré ste obdržali pri uzatvorení poistnej zmluvy.