Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice

Najčastejšie otázky

Kontaktovať nás môžete spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje:

  • prostredníctvom webovej stránky www.colonnade.sk
  • telefonicky, 
  • e-mailom, 
  • klasicky poštou alebo 
  • osobnou návštevou našich pobočiek v Košiciach a Bratislave.

Je vhodné nás kontaktovať telefonicky v prípade, že máte otázky ohľadom vašej existujúcej poistnej zmluvy, prípadne, ak zvažujete uzatvorenie poistenia a nenašli ste odpovede na našom webe.

V prípade, ak ide o dôležité požiadavky na zmeny v existujúcej poistnej zmluve, alebo ak si želáte zaslať nám výpoveď poistnej zmluvy.

V prípade, ak ide o zložité alebo osobitné otázky, ktoré by ste radšej prediskutovali fyzicky alebo potrebujete konzultáciu a poradenstvo ohľadom produktov.

Vyberte si z rôznych možností nahlasovania: poistnú udalosť môžete zaregistrovať nielen online, ale aj prostredníctvom e-mailu (likvidacia@colonnade.sk) alebo klasickou poštou. Bližšie informácie nájdete na stránke Poistné udalosti. 

Môžete tak urobiť buď na našej zákazníckej linke alebo u svojho sprostredkovateľa poistenia.

Kontaktujte nás mailom alebo telefonicky v našom zákazníckom centre a radi Vám pomôžeme.

Napíšte nám

Sídlo spoločnosti

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80
+421 55 6826 111
info@colonnade.sk

Naše pracoviská

Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01
+421 2 5710 2811

Martin

+421 910 341 015
Vybavovanie požiadaviek k poisteniu – na základe vopred telefonicky dohodnutého termínu stretnutia.

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80
+421 55 6826 222

Kontakt pre sprostredkovateľov poistenia

+421 55 6826 222
juraj.balog@colonnade.sk

Klientsky servis

je dostupný každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 na:

Fakturačné údaje

Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605
konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika

IČO: 50 013 602

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Po, vložka číslo 591/V

DIČ: 4120026471 IČ DPH: SK4120026471

Bankové spojenia

Poistenie majetku a zodpovednosti za škody pre fyzické a právnické osoby

IBAN: SK16 8130 0000 0011 0210 0306
SWIFT/BIC kód: CITISKBA

Poistenie EuroGAP, AutoCheck a VIVA

IBAN: SK64 8130 0000 0011 0210 0509
SWIFT/BIC kód: CITISKBA