Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice

Najčastejšie otázky

Pre Vašu bezpečnosť aj pre bezpečnosť našich zamestnancov:

    • sú v našich kanceláriách k dispozícii ochranné a dezinfekčné prostriedky;
    • upravili sme rozmiestnenie pracovísk tak, aby bola dodržiavaná bezpečná vzdialenosť;
    • kancelárie pravidelne dezinfikujeme;
    • naši zamestnanci, ktorí sú na pracoviskách, používajú ochranné rúška a pravidelne si dezinfikujú ruky, a preto očakávame, že aj naši klienti a obchodní partneri budú rovnako zodpovední a budú mať pri kontakte s našimi zamestnancami nasadené ochranné rúška, použijú dezinfekciu rúk alebo budú mať ochranné rukavice.

V tejto situácii sa chceme správať zodpovedne voči Vám, i voči všetkým členom nášho tímu, a preto všetky opatrenia prijímame so zodpovednosťou a rešpektom. V prípade akejkoľvek potreby pomoci stojíme pri Vás, preto nás neváhajte kontaktovať.

Rozumieme, že aj napriek zložitej a často sa meniacej epidemiologickej situácii  potrebujete vyslať svojich zamestnancov na služobné cesty do zahraničia. Chceme Vás uistiť, že poistenie, ktoré ste si u nás uzatvorili, Vám poskytuje komplexnú ochranu vrátane liečebných nákladov a asistenčných služieb aj v prípade ochorenia na COVID-19. V prípade poistnej udalosti je však dôležité, aké odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí platilo pre danú krajinu v čase vycestovania  zamestnancov na zahraničnú služobnú cestu. Bez ohľadu na to, či ste náš stály  alebo nový klient a potrebujete uzatvoriť firemné cestovné poistenie, pokúsime sa nájsť pre Vás to najlepšie možné riešenie.

Vyberte si z rôznych možností nahlasovania: poistnú udalosť môžete zaregistrovať nielen online, ale aj prostredníctvom e-mailu (likvidacia@colonnade.sk) alebo klasickou poštou. Bližšie informácie nájdete na stránke Poistné udalosti. 

Môžete tak urobiť buď na našej zákazníckej linke alebo u svojho sprostredkovateľa poistenia.

Kontaktujte nás mailom alebo telefonicky v našom zákazníckom centre a radi Vám pomôžeme.

Napíšte nám

Sídlo spoločnosti

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80
+421 55 6826 111
info@colonnade.sk

Naše pracoviská

Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01
+421 2 5710 2811

Martin

+421 910 341 015
Vybavovanie požiadaviek k poisteniu – na základe vopred telefonicky dohodnutého termínu stretnutia.

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80
+421 55 6826 222

Kontakt pre sprostredkovateľov poistenia

+421 55 6826 222
juraj.balog@colonnade.sk

Klientsky servis

je dostupný každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 na:

Fakturačné údaje

Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605
konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika

IČO: 50 013 602

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V

DIČ: 4120026471 IČ DPH: SK4120026471

Bankové spojenia

Poistenie majetku a zodpovednosti za škody pre fyzické a právnické osoby

IBAN: SK16 8130 0000 0011 0210 0306
SWIFT/BIC kód: CITISKBA

Poistenie EuroGAP, AutoCheck a VIVA

IBAN: SK64 8130 0000 0011 0210 0509
SWIFT/BIC kód: CITISKBA