Ochrana celej posádky vozidla pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu počas prepravy vozidlom, počas zastavení alebo bezprostredne pred či po jazde.

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Flexibilné poistenie úrazov, pobytu v nemocnici, nedobrovoľnej straty zamestnania a osobných vecí.