Ochrana celej posádky vozidla pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu počas prepravy vozidlom, počas zastavení alebo bezprostredne pred či po jazde.

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom