Medzi najpopulárnejšie zodpovednostné poistenia patrí naše poistenie D&O, ale aj mnohé iné, ktoré sa Vám určite zídu. 

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania – skupinové poistenie