Poistenie, ktorým ochránite celý svoj majetok či seba pomocou širokej škály poistného krytia.