Pokrýva liečebné náklady v zahraničí v prípade úrazu alebo choroby, ktoré si žiadajú ošetrenie alebo hospitalizáciu.