Pokrýva liečebné náklady v zahraničí v prípade úrazu alebo choroby, ktoré si žiadajú ošetrenie alebo hospitalizáciu.

Skupinové cestovné poistenie je určené pre osoby cestujúce počas roka do zahraničia.