Poistenie majetku Vašej spoločnosti pri preprave vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Prečo si vybrať toto poistenie

Poistenie tovaru a hnuteľného majetku vašej spoločnosti

pri preprave medzi vašimi prevádzkami alebo od/k zákazníkovi proti viacerým nebezpečenstvám

Zjednodušené cargo poistenie určené pre poistenie cestnej prepravy

vykonávanej vlastným menom a na vlastný účet v rámci celého územia SR s možnosťou rozšírenia.

Celoročné poistenie prepravy

bez nutnosti akýchkoľvek prihlášok či doúčtovania poistného. Pohodlne, s ohľadom na Vaše potreby.

Potrebujete poradiť?

Neváhajte sa ozvať našim expertom a získať tak nezáväznú ponuku

Pre koho je produkt vhodný

  • Tento produkt poistenia sa najviac bude hodiť podnikateľským subjektom, ktoré v rámci svojej činnosti zaisťujú pravidelne sa opakujúcu prepravu vlastného tovaru vlastnými cestnými dopravnými prostriedkami.

O produkte

Poistenie vnútroštátnej prepravy sa vzťahuje na prepravu vlastného tovaru a hnuteľného majetku alebo vecí oprávnene užívaných alebo prevzatých v súvislosti s výkonom Vašej podnikateľskej činnosti pri preprave cestným dopravným prostriedkom na území SR. Môže byť uzatvorené na konkrétnu prepravu alebo ako celoročné poistenie bez nutnosti prihlášok a doúčtovania poistného.

Často kladené otázky

Štandardne nám stačí kompletne vyplnený dotazník, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

Skladovanie nie je týmto poistením kryté. Poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na prepravovaných veciach okamihom uvedenia motorového, resp. prípojného vozidla s naloženými poistenými vecami do pohybu, trvá v priebehu prepravy a končí okamihom zastavenia vozidla v mieste určenia. Do priebehu prepravy sú zahrnuté prestávky nutné pre vykonanie hygienických potrieb, za účelom občerstvenia a stravovania a doplnenia pohonných hmôt.

Preprava vykonávaná vlastným menom je preprava, ktorú poistený vykonáva v poistnej zmluve uvedenými motorovými alebo prípojnými vozidlami:

  • a) vlastnými;
  • b) ktoré si vypožičal alebo má v ekonomickom prenájme;
  • c) ktoré prevádzkuje na základe leasingovej zmluvy.

Preprava vykonávaná na vlastný účet je preprava:

  • a) ktorú poistený realizuje pre vlastnú potrebu;
  • b) vecí prevzatých za účelom realizácie opravy, úpravy, úschovy, predaja alebo spracovania ako oprávneného predmetu podnikania.

Dôležité dokumenty

Poistenie vnútroštátnej prepravy vecí (IPID)

Stiahnuť

Všeobecné poistné podmienky

Stiahnuť

ZD pre poistenie vnútroštátnej prepravy

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu vnútroštátnej prepravy vecí

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Rozšírený rozsah poistenia majetku proti všetkým škodám, ktoré nie sú z poistenia vylúčené.

Poistenie stavebno-montážneho diela a prác proti všetkým nebezpečenstvám.

Poistenie ušlého zisku a stálych nákladov po poistnej udalosti na majetku Vašej spoločnosti.

Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení proti technickým rizikám.

Poistenie majetku proti škodám spôsobeným terorizmom.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.