Specialty

Prečo si vybrať toto poistenie

Poistenie prepravovaného tovaru do výšky skutočnej hodnoty

Nad rámec zodpovednosti dopravcu v medzinárodnej preprave, vrátane očakávaného zisku predávajúceho až do výšky 10 % z hodnoty zásielky

Komplexná ochrana pre všetok váš prepravovaný majetok

Či už po súši, po vode alebo vzduchom, kdekoľvek na svete a v súlade s medzinárodnými obchodnými podmienkami INCOTERMS. 

Možnosť poistenia jednotlivých zásielok ako aj rámcového poistenia

A tiež vystavenia poistných certifikátov pre jednotlivé prepravy.

Potrebujete poradiť?

Neváhajte sa ozvať našim expertom a získať tak nezáväznú ponuku

Pre koho je produkt vhodný

Tento produkt poistenia sa najviac bude hodiť:

  • odosielateľom,  vývozcom, dovozcom a príjemcom tovarov
  • medzinárodným dopravcom poskytujúcim prepravné služby 
  • zasielateľom ponúkajúcim zákazníkom poistenie prepravovaného tovaru

O produkte

Poistenie medzinárodnej prepravy sa vzťahuje na prepravu tovaru všetkými vhodnými prostriedkami vrátane skladovania počas prepravy a prekládky. Môže byť uzatvorené na jednotlivé prepravy (výnimočne) alebo ako rámcové poistenie spravidla na ročné poistné obdobie s vyúčtovaním na základe prihlášok alebo objemu prepraveného tovaru.

Často kladené otázky

Štandardne nám stačí kompletne vyplnený dotazník, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

Z poistenia prepravy sú vylúčené krajiny, na ktoré je uvalené embargo EÚ, OSN, SR resp. OFAC (Úrad pre kontrolu zahraničných aktív).

Áno, napríklad živé zvieratá, peniaze v akejkoľvek podobe, cenné papiere, lotériové žreby, známky, šeky, vstupenky, letenky a pod., zlato, striebro, cenné kovy, drahokamy, polodrahokamy, priemyselné diamanty, farebné kovy, kvety, rastliny, čerstvé potraviny, tabakové výrobky, tvrdý alkohol (nad 40 %), mobilné telefóny a ich príslušenstvo, SIM karty, hracie konzoly, veci historickej hodnoty, vojenský materiál.  

Poistenie CMR je zodpovednostným poistením a zodpovednosť cestného dopravcu je limitovaná výlučne hmotnosťou tovaru (cca. 10 EUR na 1 kg prepravovaného tovaru, resp. presne 8,33 SDR). Pri cennejších tovaroch je tým pádom poistenie CMR nepostačujúce. Okrem toho poskytuje poistenie CMR výrazne užšie krytie (nekryje napríklad lúpež, živelné a prírodné katastrofy, manipuláciu s tovarom zo strany odosielateľa alebo príjemcu – vykládka a nakládka, odovzdanie tovaru inému dopravcovi). Zároveň môže nastať situácia, kedy dopravca vyčerpal svoj limit z poistenia CMR na inú škodu (majiteľ tovaru tým pádom nemá žiadnu kontrolu nad poistením prepravovaného tovaru).

Dôležité dokumenty

Poistenie medzinárodnej prepravy vecí (IPID)

Stiahnuť

Všeobecné poistné podmienky

Stiahnuť

ZD pre poistenie medzinárodnej prepravy

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu medzinárodnej prepravy vecí

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Rozšírený rozsah poistenia majetku proti všetkým škodám, ktoré nie sú z poistenia vylúčené.

Poistenie stavebno-montážneho diela a prác proti všetkým nebezpečenstvám.

Poistenie majetku Vašej spoločnosti pri preprave vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.