Rozšírený rozsah poistenia majetku proti všetkým škodám, ktoré nie sú z poistenia vylúčené.

Prečo si vybrať toto poistenie

Všetko, čo nie je vylúčené, je poistené

Kryjeme akékoľvek škody, pre ktoré neexistuje výluka v poistných podmienkach alebo zmluve.

Sprejerstvo, náraz vozidla

riadeného poisteným (napr. VZV), atmosferické zrážky a iné nebezpečenstvá sú už v základnom krytí.

Možnosť rozšírenia poistenia o rôzne typy nákladov

vzniknutých poistenému v súvislosti s poistnou udalosťou – napríklad náklady na odbornú pomoc, na ochranu dát a podobne.

Ste fyzická osoba?

Poistením je možné kryť aj majetok fyzických osôb, ktorý presahuje kapacity produktov poistenia bývania, resp. vyžaduje individuálne poistné riešenia.

Pre koho je produkt vhodný

Produkt je určený pre široké spektrum klientov z radov právnických a fyzických osôb podnikajúcich v službách, výrobe, obchode a podobne.

  • veľké priemyselné prevádzky aj malé či stredné podniky, kde vieme využiť lokálnu kapacitu do 200 mil. € (okrem výroby energie, chémie, recyklácie odpadov, výroby a spracovania papiera a drevovýroby),
  • obytné, obchodné a polyfunkčné objekty,
  • hotely a moderné ubytovacie zariadenia,
  • poskytovatelia služieb a
  • iné prevádzky.

O produkte

Toto poistenie majetku podnikateľov chráni majetok proti všetkým nebezpečenstvám okrem výluk uvedených v poistných podmienkach alebo v samotnej zmluve. Allriskové poistné krytie je širšie ako poistenie proti vymenovaným nebezpečenstvám.

Predmetom poistenia môže byť hnuteľný a nehnuteľný majetok, alebo zásoby vo vašom vlastníctve, ale aj vo vlastníctve tretej osoby. Poistiť je možné aj výrobné stroje, technológie alebo len stavebné súčasti v prenajatých priestoroch.

Často kladené otázky

Áno, riadne uzavretú poistnú zmluvu, na ktorej je uhradené poistné, je možné vinkulovať na základe doloženia podpísanej žiadosti o vinkuláciu.

Allriskové poistenie zahŕňa poistenie majetku proti všetkým základným aj doplnkovým živelným nebezpečenstvám, vodovodným nebezpečenstvám, krádeži vlámaním, lúpeži, vandalizmu, t. j. všetky poistné nebezpečenstvá, ktoré je možné dojednať cez poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám, takisto aj poistenie skla ako stavebnej súčasti a navyše skupinu ďalších nepomenovaných poistných nebezpečenstiev, ktoré nie sú vylúčené z poistného krytia (v prípade bližších otázok sa, prosím, obráťte na našich špecialistov na majetkové poistenie).

Okrem správneho stanovenia poistných súm a poistenia všetkého majetku vo Vašom vlastníctve je potrebné myslieť na potrebu poistenia technických rizík (tzv. lomu stroja) pre stroje, strojné a elektronické zariadenia. Túto skupinu poistných nebezpečenstiev majetkové allriskové poistenie nekryje. Samozrejme, krytie Vám vieme poskytnúť v rámci jednej poistnej zmluvy.

Dôležité dokumenty

Poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám (IPID)

Stiahnuť

Všeobecné poistné podmienky

Stiahnuť

ZD pre poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám

Stiahnuť

ZD o spôsobe zabezpečenia poistenej veci pre prípad odcudzenia

Stiahnuť

Dotazník pre ocenenie rizika A

Stiahnuť

Dotazník pre ocenenie rizika B

Stiahnuť

Dotazník pre ocenenie rizika B1

Stiahnuť

Produktový list ­– Poistenie majetku

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení proti technickým rizikám.

Poistenie ušlého zisku a stálych nákladov po poistnej udalosti na majetku Vašej spoločnosti.

Poistenie stavebno-montážneho diela a prác proti všetkým nebezpečenstvám.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.