Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania – skupinové poistenie 

Prečo si vybrať toto poistenie

Ak ste zamestnanec a spôsobíte zamestnávateľovi škodu

môže Vám ju podľa Zákonníka práce zosobniť až do výšky 4-násobku Vašej hrubej mzdy.

Ste zamestnávateľ a chcete Vašim zamestnancom ponúknuť benefit?

Poistenie zodpovednosti zamestnancov Vám poskytneme so skupinovou zľavou.

Riadia Vaši zamestnanci služobné motorové vozidlá?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca nahradí spoluúčasť v havarijnom poistení.

Chcete si zabezpečiť istotu náhrady škody v prípade,

že Vaši zamestnanci spôsobia škodu Vašej spoločnosti? Uzavrite si u nás skupinové poistenie zodpovednosti zamestnanca.

Pre koho je produkt vhodný

  • Toto poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom a obdobnom pomere u zamestnávateľov, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky.

O produkte

Účelom tohto poistenia je chrániť zamestnanca v prípade škody spôsobenej Vám ako zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, za ktorú zodpovedá podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy.

Často kladené otázky

Stanovená poistná suma má postačovať na krytie maximálnej náhrady škody, ktorú si môže zamestnávateľ uplatniť voči zamestnancovi v zmysle aktuálneho znenia právneho predpisu upravujúceho rozsah a spôsob náhrady škody (najmä Zákonník práce), t. j. 4-násobok hrubej mzdy.

IČO, predmet činnosti spoločnosti, doterajší škodový priebeh, zoznam zamestnancov s uvedením poistnej sumy (4-násobok hrubej mzdy) a informácie o tom, či vedú služobné motorové vozidlo (ak áno či ide o vozidlo do alebo nad 3,5 tony), požadovaná územná platnosť

Poistený sa podieľa na poistnom plnení spoluúčasťou 10 %, min. 30 EUR. Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu škôd na motorových vozidlách, ktoré neboli v čase vzniku poistnej udalosti havarijne poistené, avšak v takom prípade je spoluúčasť 20 %, min. 100 EUR.

Dôležité dokumenty

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania (IPID)

Stiahnuť

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania – skupinové poistenie (IPID)

Stiahnuť

VPP a ZD pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Stiahnuť

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.