Poistenie zodpovednosti

Prečo si vybrať toto poistenie

Ponúkame dva rozsahy krytia

Základné krytie v podobe poistenia GDPR a rozšírené (plné) v podobe poistenia Cyber

Pohodlné uzatvorenie poistenia bez dotazníkov

pre riziká skupiny 1 a 2 (podľa tzv. NACE kódov), s ktorými Vám pomôžeme

Kryjeme aj pokuty vyplývajúce z konania dozorných orgánov 

a voliteľne aj ďalšie škody, napríklad v súvislosti so zverejnením digitálneho obsahu v multimédiách, alebo straty spôsobené prerušením prevádzky siete v dôsledku kybernetického útoku.

Všetky spoločnosti, ktorých sa týka nariadenie GDPR musia čeliť požiadavkám

na zvýšenie stupňa ochrany a prevencie pred zneužitím osobných údajov svojich klientov.

Pre koho je produkt vhodný

Nezáleží na veľkosti spoločnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu súvisiacej s ochranou osobných údajov je určené pre podnikajúce fyzické osoby, podnikateľov, malé či veľké firmy.

Poistenie je vhodné pre:

 • prevádzkovateľov (subjekt, ktorý určuje účel a formu spracovania osobných údajov dotknutých osôb)
 • sprostredkovateľov (subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb v mene prevádzkovateľa)

O produkte

Všetky spoločnosti, ktorých sa týka nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) musia od 25. mája 2018, kedy vstúpilo do platnosti, čeliť požiadavkám na zvýšenie stupňa ochrany a prevencie pred zneužitím osobných údajov svojich klientov, obchodných partnerov a zamestnancov. GDPR poistenie Vám pomôže chrániť sa v prípade neželaného úniku týchto citlivých dát.

Čo sa stane, ak vám uniknú dáta?

Následky môžu mať rôzne podoby, ako napr.:

 • PR a reputácia - strata dôvery, poškodenie dobrého mena spoločnosti a s tým možný likvidačný pokles obratu
 • Finančný dopad - vysoké pokuty, penále
 • Dopady na riadenie IT - náklady na obnovu dát a obnovenie systémov, náklady na reinštaláciu, náklady súvisiace so zneužitím platobnej identity

V prípade, že útočníci preniknú do vášho systému a uniknú vám citlivé údaje – hrozia vám vysoké pokuty (v niektorých prípadoch až do výšky 20 000 000 €, resp. 4 % obratu, podľa toho, ktorá suma je vyššia).

Čo je poistením kryté?

 • Neoprávnené nakladanie s údajmi (osobnými, dôvernými) – krytá je ako škoda, tak aj náklady právneho zastúpenia
 • Subdodávatelia a riziká spojené so sieťovou bezpečnosťou poisteného
 • Porušenie administratívnych a regulačných povinností
 • Náklady spojené s konaním dozorného orgánu
 • Pokuty uložené Dozorným orgánom
 • Náklady na oznámenie dotknutej osobe (pre väčšinu firiem nezanedbateľná položka z dôvodu potreby externého riešenia)


Často kladené otázky

Poistenie GDPR je podmnožinou poistenia Cyber a je z nášho pohľadu minimálnym odporúčaným rozsahom poistenia kybernetických rizík. Poistenie Cyber kryje naviac napríklad náklady na forenzných špecialistov kybernetickej bezpečnosti, škody v súvislosti so zverejnením digitálneho obsahu, straty spôsobené vydieraním ako aj straty spôsobené prerušením prevádzky siete.

Nie. Rozsah poistenia GDPR je pevne stanovený a nie je ho nožné ani rozširovať ani zužovať. Rozšírené krytie ponúka poistenie Cyber.

Pre riziká zaradené v nižších rizikových skupinách nám na vypracovanie ponuky stačí IČO klienta, keďže na základe verejne dostupných zdrojov vieme získať všetky informácie potrebné na vypracovanie ponuky. Pri vyšších rizikových skupinách je potrebný kompletne vyplnený dotazník, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

Dôležité dokumenty

Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a nariadením GDPR (IPID)

Stiahnuť

VPP poistenia GDPR

Stiahnuť

Dotazník pre GDPR poistenie

Stiahnuť

Produktový list ­– Poistenie kybernetických rizík Cyber ako rozšírenie poistenia GDPR

Stiahnuť

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.