Poistenie zodpovednosti

Prečo si vybrať toto poistenie

Krytie pre USA a Kanadu

Poskytovatelia IT riešení, ale aj iné profesie, dodávajú často svoje riešenia celosvetovo, t. j. aj klientom v USA a Kanade.

Aj pre tie najväčšie riziká

Máme schopnosť pokryť vaše škody až do výšky 35 milliónov EUR

Osobitný prístup

Nielen pri úpise, ale aj pri likvidácii poistnej udalosti.

S výkonom odbornej profesie prichádzajú aj riziká

S poistením profesijnej zodpovednosti sa ani pri náročných projektoch nemusíte obávať následkov pochybenia. Opýtajte sa našich odborníkov na to, čo vás zaujíma

Pre koho je produkt vhodný

Z našej skúsenosti sa toto poistenie najviac hodí pre nasledovné profesie:

  • IT profesie, počítačové a telekomunikačné spoločnosti
  • Architekti, inžinieri a projektanti
  • Audítori, účtovníci, mzdoví účtovníci, daňoví poradcovia
  • Právnické firmy, notári
  • Mediálne, reklamné a marketingové spoločnosti
  • Manažérske poradenstvo a konzultácie
  • Spoločnosti zabezpečujúce všeobecné služby

O produkte

Poistenie profesijnej zodpovednosti sa vzťahuje na tie profesie, ktoré poskytujú odborné služby za odplatu. V rámci výkonu svojej profesie sa môžu dopustiť pochybení, ktoré ich klientom spôsobia značné finančné škody. Náhradu týchto škôd je možné zabezpečiť práve poistením.

Riziko pochybenia je pri akejkoľvek ľudskej činnosti vždy prítomné a možnosť, že budete čeliť nároku na náhradu škody v súčasnej dobe neustále rastie. Chráňte Vaše podnikanie pred finančnými dopadmi profesijnej zodpovednosti.

Často kladené otázky

Áno. Penále z omeškania, ktoré musí zaplatiť klient poisteného a ktoré je výsledkom pochybenia daňového poradcu, je poistením kryté.

Áno. Štandardne sú z poistenia napríklad vylúčené škody vyplývajúce z, založené na alebo pripísateľné škodám asociovaným s akýmkoľvek finančným, platobným, bankovým systémom alebo riadiacim systémom.

ide napríklad o škody resp. náklady na obnovu dát poškodených poisteným. Často sa vyskytujú aj pokuty a penále v súvislosti s odborným poradenstvom.

Áno. Ide napríklad o správcov konkurznej podstaty a poradcov vo verejnom obstarávaní.

Dôležité dokumenty

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone vybraných povolaní (IPID)

Stiahnuť

VPP pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone vybraných povolaní

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu profesijnej zodpovednosti – Špecifické profesie

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu profesijnej zodpovednosti – Média & Reklamné agentúry

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu profesijnej zodpovednosti – Média & Reklamné agentúry – publikačná činnosť

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu profesijnej zodpovednosti – Média & Reklamné agentúry – vysielanie

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu profesijnej zodpovednosti – Architekti & Inžinieri

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu profesijnej zodpovednosti – IT profesie

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu profesijnej zodpovednosti – Právnické firmy & Notári

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu profesijnej zodpovednosti – Účtovníci & Audítori & Daňovníci

Stiahnuť

Produktový list ­– Poistenie profesijnej zodpovednosti

Stiahnuť

Produktový list ­– Poistenie profesijnej zodpovednosti – odvetvie IT

Stiahnuť

Produktový list ­– Poistenie profesijnej zodpovednosti – právnici a advokátske kancelárie

Stiahnuť

Dotazník IT

Stiahnuť

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.