Poistenie Cyber

Prečo si vybrať toto poistenie

Digitalizácia

To, že je väčšina údajov v dnešnej dobe uložená v elektronickej podobe na jednej strane prináša pre firmy a jednotlivcov obrovské výhody, ale na druhej strane podporuje zvyšujúci sa počet hackerských útokov.

Náklady spojené s hackerským útokom

Každému klientovi vyskladáme na základe jeho individuálnych potrieb pre neho optimálny variant krytia, ktorý minimalizuje vlastné náklady.

Kryjeme aj pokuty vyplývajúce z konania dozorných orgánov 

a voliteľne aj ďalšie škody, napríklad v súvislosti so zverejnením digitálneho obsahu v multimédiách, alebo straty spôsobené prerušením prevádzky siete v dôsledku kybernetického útoku.

Každým rokom rastie riziko kybernetických útokov

ktoré môžu napáchať v spoločnosti veľké škody v podobe zneužitia osobných údajov či únikom dát.

Pre koho je produkt vhodný

Poistenie kybernetických rizík je určené pre malé a veľké spoločnosti bez ohľadu na to, akú činnosť vykonávajú, keďže rizík je hneď niekoľko:

  • strata dôvery a poškodenie dobrého mena
  • strata zisku v dôsledku prerušenia prevádzky siete
  • strata dát a informácií z mobilného zariadenia alebo PC
  • napadnutie informačného systému treťou osobou alebo zamestnancom

O produkte

Kybernetické riziká sú súčasťou nášho života vo svete plnom informácií a informačných technológií. Akákoľvek spoločnosť, ktorá prichádza do styku s elektronickými dátami, či už v mobilných zariadeniach, počítačoch, na serveroch alebo online, je im vystavená.

Nebezpečenstvá vyplývajúce z využívania informačných technológií smerujú nielen proti nehmotným aktívam (ako sú dáta a informácie), ale zasahujú aj infraštruktúru spoločnosti,  teda počítače, servery, mobilné telefóny, prípadne dátové úložiská. Samotné hrozby sa stávajú viac komplexnými, keďže hodnota informácií sa čoraz viac zvyšuje. Následky a dopady úniku dát tak predstavujú výrazné finančné náklady, ktoré vám chceme pomôcť pokryť.

Často kladené otázky

Áno. Ak spoločnosť dostane pokutu za porušenie právneho predpisu o ochrane osobných údajov, je takáto pokuta krytá už v základnom krytí poistenia Cyber.

Áno. Náklady na obhajobu sú neoddeliteľnou súčasťou poistenia Cyber. Zároveň zaplatíme akékoľvek náklady na právnu pomoc a právne zastúpenie v súvislosti s konaním dozorného orgánu.

Áno. Náklady na forenzné služby / nezávislé poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú kryté už v základnom krytí poistenia Cyber.

Keďže ide v prípade poistenia vydierania prostredníctvom počítačovej siete o doplnkové / voliteľné krytie (Oddiel E. Všeobecných poistných podmienok), boli by náklady na výkupné hradené výlučne pri jeho dopoistení.

Dôležité dokumenty

Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (IPID)

Stiahnuť

Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a nariadením GDPR (IPID)

Stiahnuť

VPP poistenia kybernetických rizík

Stiahnuť

VPP poistenia GDPR

Stiahnuť

Produktový list – Poistenie kybernetických rizík Cyber ako rozšírenie poistenia GDPR

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.