Koľko stojí poistenie bytu a domu? Prehľadný návod

Kúpiť si vlastné bývanie je významnou investíciou a jeho ochrana pred nepredvídateľnými udalosťami je preto nevyhnutná. Poistenie nehnuteľnosti poskytuje potrebné krytie na ochranu vášho obydlia pred rôznymi rizikami. Náklady na poistenie domácnosti sa však môžu výrazne líšiť v závislosti od mnohých faktorov.


28.5.2024

V tomto článku vám prezradíme, ktoré faktory ovplyvňujú cenu poistenia domácnosti, upozorníme na to, čo treba pri kúpe poistenia zvážiť, a pomôžeme vám určiť, či sa vám oplatí.

Miesto, miesto, miesto

To, kde ste si svoj nový domov kúpili, môže u viacerých poisťovní zohrávať kľúčovú úlohu pri určovaní výšky poistného. Poisťovne posudzujú riziko spojené s vašou oblasťou vrátane miery kriminality, zraniteľnosti voči prírodným katastrofám (napríklad lokality s častými záplavami či zosuvmi pôdy) a dostupnosti od najbližších hasičských či iných záchranných zložiek.

Domy v štvrtiach s vysokou kriminalitou alebo v regiónoch náchylných na nepriaznivé poveternostné podmienky môžu mať vyššie náklady na poistenie z dôvodu zvýšených rizík.

Krytie nákladov na znovupostavenie obydlia

Ďalším významným faktorom pri určovaní poistného je poistná suma vášho domu či bytu – tá by mala odzrkadľovať sumu potrebnú na obnovu vášho domova v prípade úplnej straty. Ak určenie poistnej sumy necháte napríklad na našu kalkulačku, zohľadníme faktory ako sú rozloha, použité stavebné materiály (tehla, betón, drevo) a ďalšie vlastnosti vášho obydlia.

Vyššia poistná suma má vo všeobecnosti za následok vyššie poistné. Je však dôležité zabezpečiť, aby krytie vášho obydlia odrážalo náklady na obnovu vášho domova, aby ste sa vyhli podpoisteniu.

Možnosti krytia

Rôzne možnosti krytia majú vplyv na cenu vašej poistnej zmluvy na poistenie bytu aj domu. V Colonnade si môžete vybrať z troch úrovní balíčkov – Gold, Silver a Bronze, podľa toho, aké široké krytie potrebujete. 

Kým základné krytie zahŕňa poistenie proti veľkým škodám, ktoré sa však vyskytujú menej často, rozšírené krytie poskytuje poistnú ochranu aj pred následky škôd, ktoré sa stávajú častejšie, pričom ich výška neznamená totálnu škodu na byte alebo dome. V rozšírenom balíčku krytia Silver je zahrnuté aj poistenie rizika skrat a sklo, najširší balík kryje naviac aj zatečenie vody a vandalizmus

Štandardné poistné zmluvy zvyčajne kryjú škody na majetku (hnuteľnom aj nehnuteľnom), aj rôznu škálu poistení zodpovednosti.

V Colonnade získavate automaticky aj asistenčné služby v cene poistenia, pričom aj tu platí, že základný balík poskytuje len základnú asistenciu, a v najširšom balíku je možné dojednať rozšírené asistenčné služby. Dodatočné možnosti krytia, ako napríklad pripoistenie zdravotníckych pomôcok, poistenie domácich miláčikov či bicyklov prirodzene zvýšia poistné. Aj preto je dôležité, aby ste dôkladne zvážili vaše potreby – to vám pomôže určiť a rozhodnúť sa, ktoré možnosti krytia sú pre vašu situáciu nevyhnutné.

Spoluúčasť

Spoluúčasť je suma, ktorú ste povinní zaplatiť z vlastného vrecka pred tým, ako začne platiť vaše poistné krytie. Ak si vyberiete spoluúčasť 50 €, a vaša škoda nepresiahne túto hodnotu, musíte si škodu vyriešiť vo vlastnej réžii. Výhodou však je, že vyššia spoluúčasť môže znížiť vaše poistné. Pri rozhodovaní o vhodnej sume zvážte svoju finančnú situáciu a posúďte potenciálne úspory v porovnaní so schopnosťou zaplatiť vyššiu spoluúčasť.

Bezpečnostné opatrenia v domácnosti

Poisťovne často ponúkajú zľavy pre majiteľov domov, ktorí majú nainštalované bezpečnostné prvky. Aj v Colonnade prihliadame na senzory proti vlámaniu (neoprávnenému vniknutiu), požiarne alarmy a hlásiče požiaru, detektory dymu a senzory pre únik vody, čím vám vieme poskytnúť zľavu na poistnom

Oplatí sa vám poistenie domácnosti?

Hoci poistenie domácnosti nie je právne povinné, majiteľom nehnuteľností sa odporúča si ho dojednať, a to v dostatočnej výške. Výnimkou je povinnosť poistenia nehnuteľnosti v prípade čerpania hypotekárneho úveru a následné vinkulovanie v prospech banky. Neoplatí sa riskovať, a poistiť sa na sumu, ktorá je nižšia, ako hodnota nového bytu alebo domu. Vystavujete sa tým zbytočne podpoisteniu. V prípade, ak to Vaše finančné prostriedky nedovoľujú, zvoľte si na začiatok radšej krytie základných rizík a vyššiu spoluúčasť a neskôr si krytie môžete rozšíriť. 

Potenciálne náklady spojené so škodami na majetku či krádežou môžu byť finančne náročné. Poistenie domu, bytu aj domácnosti poskytuje pokoj, chráni vaše investície a môže poskytnúť krytie nákladov v prípade, ak sa váš domov stane neobývateľným.

Poistenie je dôležitým krokom pri ochrane vášho najcennejšieho majetku. Domov je predsa miesto, kam sa vraciate – spolu, celá rodina, aby ste sa cítili v bezpečí. Teraz už viete, ktoré faktory ovplyvňujú náklady na poistenie vášho bytu alebo domu. Je dôležité dôkladne posúdiť svoje potreby a zvážiť potenciálne riziká, ktorým môžete čeliť. Pochopením faktorov, ktoré ovplyvňujú náklady na poistenie, môžete prijímať informované rozhodnutia a zabezpečiť si vhodné krytie na ochranu svojho domova.