Požiar

Požiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiaduco a nekontrolovateľne rozšíril vlastnou silou mimo určeného ohniska alebo takéto ohnisko opustil. Za škodu spôsobenú požiarom považujeme aj škodu spôsobenú:

  • Skratom v prípade, ak sa plameň, ktorý vznikol skratom, ďalej rozšíril.
  • Dymom pri požiari.
  • Hasením požiaru.
  • Strhnutím budovy alebo jej časti pri likvidácii požiaru.
  • Požiarom však nie je žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom kyslíka, pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla.