Požiare elektromobilov a ich hasenie

Elektromobil – automobil alebo vozík s elektrickým pohonom. Takto ho nájdeme v pravidlách slovenského pravopisu od roku 2003. Pojem elektromobil, elektrický automobil, prípadne rôzne ekvivalenty označujúce vozidlo na elektrický pohon však dnes nájdeme na každom kroku, nielen v slovníkoch. Aktuálnou hrozbou sú však požiare elektromobilov. Viete, ako im predísť, uhasiť či zabezpečiť?

1.8.2023

Požiare elektromobilov a ich hasenie

Čo sa stane s elektromobilom, keď začne horieť? 

Odpoveď na túto otázku intenzívne hľadajú členovia profesionálnych hasičských zborov aj odborná verejnosť zaoberajúca sa ochranou pred požiarmi.

Požiare elektromobilov začínajú pri Li-ion batériách. Tieto batérie sú vo všeobecnosti bezpečné, pokiaľ sa dodržiavajú výrobcom stanovené pravidlá na používanie, skladovanie, nabíjanie a tak ďalej. Zaujímavým faktom je, že bezpečná prevádzková teplota Li-ion batérií sa pohybuje približne od 0°C do 60°C v závislosti od výrobcu. 

K požiaru elektromobilov dochádza rovnako, ako k požiarom ostatných Li-ion batérií – pri porušení separátora v článku batérie, či už vplyvom neprimeranej teploty, alebo iných mechanických poškodení, dochádza k nekontrolovateľnej reakcii, pri ktorej sa uvoľňujú horľavé plyny a veľké množstvo tepla. Toto teplo poškodzuje susediace články, a tým vytvára reťazovú reakciu.

Ako zahasiť požiar, ak elektromobil začne horieť? 

Hasenie požiarov batérií elektromobilov je stále otázne. V Šamoríne prebehol test hasenia dvoch Li-ion batérií, kde Hasičský a záchranný zbor prišiel s pozitívnym výsledkom – takéto batérie je možné uhasiť. V tomto prípade však bola batéria uložená voľne na podložke a teda bolo veľmi jednoduché dopraviť vodu priamo na, respektíve do batérie. 

Takisto sa podarilo hasičom z Hasičského záchranného zboru Českej republiky v Prahe uhasiť požiar elektromobilu v podzemnej garáži s použitím špeciálneho zariadenia COBRA. Ide o špeciálnu prúdnicu, ktorá si po priložení na konštrukciu vyreže otvor dovnútrapod vysokým tlakom dopravuje vodu. Pri použití s termovíznou kamerou je tak možné priamo ochladzovať najviac postihnuté miesta batérie. Pri takomto zásahu sa vozidlo nadvihne na jednu stranu, aby bol k batérii zabezpečený lepší prístup.

Samozrejme, je možné takýto požiar uhasiť aj klasickou prúdnicou, kde sa 10 minút sústavne hasí, nasleduje 5 minút prestávka a následná kontrola termovíznou kamerou. Práve kvôli nepredvídateľnosti reakcie je očakávaná spotreba vody niekde medzi 1 500 l – 30 000 l vody. Tieto údaje boli prezentované príslušníkom Hasičského záchranného zboru Českej republiky na konferencii Červený kohout.

Požiar sa nám podarilo uhasiť, no stále ešte nie je po všetkom. Čo ďalej? 

Keďže proces v batérii je nekontrolovateľný a zatiaľ ho ani nie je možné skontrolovať, vozidlo po uhasení musí ísť do tzv. karantény. K opätovnému rozhoreniu môže dôjsť aj po viac ako 48 hodinách. Ako karanténa môže fungovať umiestnenie vozidla s dostatočným odstupom a stálym dohľadom, čo je v mestských podmienkach naozaj len ťažko predstaviteľné. Druhou možnosťou je umiestnenie vozidla do karanténneho kontajnera. Pokiaľ je to potrebné, kontajner môže byť naplnený vodou na trvalé ochladzovanie batérie. 

Požiar batérie môže pokračovať aj po jeho ponorení do vody a takisto sa neukončí ani uvoľňovanie horľavých plynov, s čím treba počítať. Hlavne sa musí zabezpečiť, aby uvoľnené plyny mali z ponoreného vozidla kade unikať = otvoriť, resp. rozbiť okná. Toto je potrebné zohľadňovať aj pri ukladaní do karanténneho kontajnera. Musí sa umiestniť tak, aby vplyvom požiaru jedného elektromobilu nevznikali ďalšie škody.

Samozrejme, batérie sa po hasení už používať nesmú. Na ďalší postup, čo s nimi, máme dve možnosti – buď sa zlikvidujú ako nebezpečný odpad, alebo sa pošlú späť výrobcovi na prípadné štúdie a testy, aby sme do budúcna vedeli, ako s takými batériami nakladať.

Okrem hasenia vodou sa v súčasnosti testuje aj veľmi jednoduchý spôsob – prekrytie horiaceho elektromobilu veľkou nehorľavou plachtou s rozmermi približne 6 m x 8 m. Prekrytím horiaceho elektromobilu však neochladíme batériu a ani nezastavíme prebiehajúcu reakciu. Zníži sa však teplo, ktoré môže požiar rozšíriť. Takisto je celkom ťažko predstaviteľné, ako sa v podzemných garážach bude táto plachta aplikovať.

Bezpečnostné opatrenia a alternatívy pre nabíjanie elektromobilov

V súvislosti s požiarnou bezpečnosťou ešte nevyšli na území Slovenskej republiky záväzné ustanovenia, čo je potrebné dodržiavať pri projektovaní miest na parkovanie/nabíjanie elektromobilov. Niektorí prevádzkovatelia podzemných garáží sa k tomu postavili po svojom a zakázali vjazd elektromobilom. Keďže sa ale elektromobilom nedá vyhnúť, musíme hľadať iné spôsoby, ktorými budeme vedieť ochrániť životy, zdravie a majetok.

Za účelom zabezpečenia ochrany je vhodné:

  • určovať miesta na nabíjanie tak, aby bolo možné vozidlá podliehajúce termickej reakcii čo najjednoduchšie odtiahnuť (ideálne konzultovať s OR HaZZ – akou technikou by vozidlo vedeli v prípade požiaru odtiahnuť),
  • za účelom zachovania vlastností stavby – určovať miesta v priestoroch s čo najväčšou požiarnou odolnosťou konštrukcií,
  • odporúčame stropy nad vyhradenými miestami dodatočne izolovať nehorľavým materiálom (napr. minerálna vlna), aby boli konštrukcie lepšie chránené pred účinkami tepla,
  • za účelom zachovania dobrého prístupu pre hasičskú jednotku, aby šírka parkovacieho pruhu pre elektromobily bola rovnaká, ako šírka parkovacieho miesta pre zdravotne znevýhodnené osoby, t. j. 3,5 m,
  • aby bol priestor vybavený elektrickou požiarnou signalizáciou, zariadením na odvod tepla a splodín horenia, samočinným stabilným hasiacim zariadením.

Odporúča sa určovať miesta na parkovanie elektromobilov na parkovacích miestach s pevným státím (na podlahe) – teda sa neodporúča tieto vozidlá parkovať v parkovacích zakladačoch.  Podobne môže byť problém, ak je vjazd do garáže zabezpečený výťahom – v prípade požiaru totiž nie je možné výťahy použiť, pokiaľ by neboli napojené na záložné zdroje elektrickej energie.