Poškodenie

Poškodenie je znehodnotenie predmetu poistenia, ktoré je možné objektívne opraviť.