Základný rozsah poistenia majetku proti najčastejším a najkatastrofickejším príčinám vzniku škody. 

Prečo si vybrať toto poistenie

Základná ochrana Vášho majetku

Poistenie majetku v rozsahu vymenovaných nebezpečenstiev je minimum, ktoré odporúčame na zabezpečenie. Poistené sú základné nebezpečenstvá, ktoré najčastejšie ohrozujú váš majetok.

Flexibilné poistenie podľa Vašich potrieb

Možnosť prispôsobenia poistenia - rozšírenie formou klauzúl. Pripoistiť sa dajú nielen nebezpečenstvá, ale aj rôzne náklady vznikajúce po poistnej udalosti.

Poistenie aj cudzieho majetku a špeciálnych predmetov poistenia

Poistenie sa dá dojednať aj na veci, ktoré sú vo vlastníctve inej osoby, ale poistený ich prevzal do užívania či úschovy na základe zmluvy. 

Potrebujete poradiť?

Neváhajte sa ozvať našim expertom a získať tak nezáväznú ponuku

Pre koho je produkt vhodný

Produkt je určený pre široké spektrum klientov z radov právnických a fyzických osôb podnikajúcich v službách, výrobe, obchode a podobne.

  • veľké priemyselné prevádzky a aj malé či stredné podniky, kde vieme využiť lokálnu kapacitu do 200 mil. € (okrem výroby energie, chémie, recyklácie odpadov, výroby a spracovania papiera a drevovýroby),
  • obytné, obchodné a polyfunkčné objekty,
  • hotely a moderné ubytovacie zariadenia,
  • poskytovatelia služieb,
  • a ďalšie prevádzky.

O produkte

Toto poistenie majetku podnikateľov chráni majetok proti vymenovaným nebezpečenstvám, ktoré sú uvedené v poistných podmienkach alebo v samotnej zmluve.

Predmetom poistenia môže byť hnuteľný a nehnuteľný majetok, alebo zásoby vo vašom vlastníctve, ale aj majetok vo vlastníctve tretej osoby, ktorý užívate alebo ste prevzali na základe zmluvy. Poistiť je možné aj výrobné stroje, technológie alebo len stavebné súčasti v prenajatých priestoroch.

Často kladené otázky

Áno, riadne uzavretú poistnú zmluvu, na ktorej je uhradené poistné, je možné vinkulovať na základe doloženia podpísanej žiadosti o vinkuláciu.

Okrem správneho stanovenia poistných súm a poistenia všetkého majetku vo Vašom vlastníctve je potrebné myslieť na potrebu poistenia technických rizík (tzv. lomu stroja) pre stroje, strojné a elektronické zariadenia. Túto skupinu poistných nebezpečenstiev poistenie proti vymenovaným nebezpečenstvám nekryje. Samozrejme, krytie Vám vieme poskytnúť v rámci jednej poistnej zmluvy.

Pri niektorých typoch prevádzok je vykonanie rizikovej obhliadky rizikovým inžinierom poisťovne nevyhnutné pre komplexné vyhodnotenie rizika a možnosť jeho upísania, resp. uzatvorenia poistnej zmluvy. Poisťovňa potrebuje mať dostatočné informácie o riziku a jeho zabezpečení, aby mohla prijať riziko do poistenia a garantovať výplatu poistného plnenia v prípade vzniku poistenej škody. Zároveň je poradenstvo od rizikového inžiniera pre klienta auditom rizík a zdrojom cenných informácii vďaka odbornému pohľadu zvonka, ktoré obdrží bezplatne pri dojednávaní poistenia. Primárnym cieľom rizikového inžinierstva je najmä  prevencia vzniku a minimalizácia rozsahu škôd, ktorá je v spoločnom záujme poisťovne a poisteného.

Dôležité dokumenty

Poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám (IPID)

Stiahnuť

Poistné podmienky

Stiahnuť

ZD pre poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám

Stiahnuť

Dotazník pre ocenenie rizika A

Stiahnuť

Dotazník pre ocenenie rizika B

Stiahnuť

Dotazník pre ocenenie rizika B1

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení proti technickým rizikám.

Poistenie ušlého zisku a stálych nákladov po poistnej udalosti na majetku Vašej spoločnosti.

Poistenie stavebno-montážneho diela a prác proti všetkým nebezpečenstvám.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.