Ako prihlásiť nové auto? Kompletný sprievodca

Vybrať nové vozidlo je náročné, ale čo je ešte zložitejšie sú povinnosti, ktoré vás po obdržaní čakajú. Prihlásiť nové vozidlo je nevyhnutným krokom každého majiteľa, ktorý chce legálne využívať auto na cestách. V tomto sprievodcovi vám poskytneme kompletný prehľad toho, čo budete potrebovať, ako postupovať a koľko vás celý prepis bude stáť. 

13.5.2024

Zaregistrovať vozidlo je nutné na dopravnom inšpektoráte v mieste bydliska, resp. v mieste sídla právnickej osoby. Urobiť tak môžete osobne alebo elektronicky, avšak stihnúť to musíte do 30 dní od nadobudnutia. V prípade, že si túto povinnosť nesplníte, bude potrebné dokladovať aj potvrdenie o kontrole originality nie staršie ako 15 dní. 

Ako prihlásiť nové auto elektronicky?

Elektronicky sa dnes dá vybaviť už takmer všetko. V prípade prihlásenia vozidla bez návštevy úradu budete potrebovať elektronický občiansky preukaz, s ktorým sa prihlásite na portáli Slovensko.sk. 

Proces je pomerne jednoduchý: vyplníte online formulár so všetkými potrebnými údajmi o vozidle a jeho vlastníkovi. Následne odošlete žiadosť a čakáte na potvrdenie. Po schválení vám všetky dokumenty prídu do elektronickej schránky. Týmto spôsobom môžete získať evidenčné tabuľky a technický preukaz, ktorý vám dopravný inšpektorát zašle kuriérom. 

Aké doklady potrebujete k prihláseniu nového auta

  • Platný doklad totožnosti: občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas.
  • Osvedčenie o evidencii časť II. (veľký technický preukaz): získate ho od predajcu vozidla.
  • Potvrdenie o PZP.
  • Overené splnomocnenie: ak nebudete prítomný pri prihlasovaní auta, je potrebné splnomocnenie pre osobu, ktorá vás v tomto prípade bude zastupovať.
  • Doklad o nadobudnutí vozidla: faktúra, leasingová zmluva.
  • Osvedčenie o zhode vozidla COC: pre autá dovezené z krajín mimo EÚ.
  • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list: ak je vlastníkom auta podnikateľ.
  • Overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, ak je vozidlo kupované na leasing.

Koľko stojí prihlásenie nového auta

Zápis nového vozidla sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku podľa 1. najvyššieho výkonu motora a 2. ekologického koeficientu vozidla. 

Sadzba podľa výkonu motora

Výkon nad (kW)Výkon do (kW) vrátaneSuma (eur)
-8033
809060
9010090
100110120
110125200
125140300
140155500
155170700
170210900
210801 000

Zdroj: Zákon o správnych poplatkoch

Ekologický koeficient vozidla


Druh vozidla vzhľadom na druh palivaEkologický koeficient vozidla
1.Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva)0,10
2. Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia kéhokoľvek paliva + PHEV (Plug-In hybrid)0,20
3.Vozidlo s iným druhom paliva ako v priadku 1 a 2 alebo iné vozidlo ako v písmene c)

Emisná normaDátum prvej evidencie + ekologický koeficient vozidla

Euro 1/Ido 31.12.1996 - 1,00

Euro 2/II1.1.1997 - 31.12.2001 - 0,80

Euro E/III1.1.2002 - 31.12.2006 - 0,70

Euro 4/IV1.1.2007 - 31.12.2011 - 0,60

Euro 5/V/EEV1.1.2012 - 31.8.2016 - 0,60

Euro 5/V/EEV1.1.2012 - 31.8.2016 - 0,50

Euro 6a,b,c/VIA,B,C1.9.2016 - 31.8.2020 - 0,45

Euro 6d/VID a novšieod 1.9.2020 - 0,40

Zdroj: Zákon o správnych poplatkoch

Tabuľka s evidenčným číslom

Za posledné obdobie sa v prípade tabuliek s evidenčným číslom toho veľa zmenilo: 

  • skratka okresu trvalého pobytu držiteľa už nie je súčasťou evidenčného čísla,
  • vozidlá dostávajú EVČ bez ohľadu na to, v akom okrese má držiteľ trvalý pobyt.

Cieľom tejto zmeny bolo zjednodušiť proces prihlasovania a odhlasovania vozidla, ale tiež znížiť byrokraciu. Evidenčné číslo je prenositeľné z pôvodného majiteľa na nového. To znamená, že nový majiteľ si môže ponechať EVČ, ak o to požiada pri prihlasovaní vozidla na seba. 

Nové auto a poistenie

Poistiť nové auto je dôležitou povinnosťou každého držiteľa. PZP sa automaticky pri prepise na nového majiteľa ruší. S novým vozidlom je povinné preukázať sa na dopravnom inšpektoráte s platným PZP.

Počuli ste už o GAP poistení? 

Aj napriek tomu, že GAP poistenie nepatrí medzi povinné, kryje medzeru medzi kúpnou cenou vozidla a tým, čo vám v prípade totálky hradí havarijné poistenie. O tom pre koho je vhodné a ako sa vypočíta finančná strata sa dočítate v našom článku

Kúpou nového vozidla vzniká zodpovednosť a prirodzený strach o auto, preto nezabudnite myslieť na komplexné poistenie, ktoré vám v prípade nehody či krádeže poskytne potrebnú finančnú pomoc.