Poistenie GAP Vám zaručí možnosť zaobstarať si vozidlo v približnej hodnote vášho vozidla pred poistnou udalosťou.

Prečo si vybrať toto poistenie

Nové vozidlo stráca hodnotu

najviac v prvých rokoch po jeho kúpe

GAP poskytuje ochranu investície

do kúpy motorového vozidla

Zabezpečuje poistné plnenie

až do výšky obstarávacej ceny vozidla

Totálna škoda na vašom novom vozidle?

GAP poistenie vám doplatí potrebné náklady na kúpu úplne nového auta.

Pre koho je produkt vhodný

  • Poistenie GAP nie je nevyhnutnosťou, no môže byť pre vás užitočné, ak sa v prípade tzv. totálnej škody rozhodnete pre kúpu nového vozidla. Zaručí Vám totiž možnosť zaobstarať si vozidlo v približnej hodnote vášho vozidla (ktorú malo ako nové) pred poistnou udalosťou.

O produkte

  • primárne havarijné poistenie môže byť dojednané v ktorejkoľvek poisťovni
  • poistíme vám nové aj ojazdené vozidlá
  • poistenie je možné dojednať do 180 dní od dátumu vystavenia faktúry alebo kúpnej zmluvy za vozidlo, pričom ojazdené vozidlá sú poistiteľné až do 6 rokov od dátumu prvej evidencie
  • možnosť platenia poistného ročne alebo jednorazovo
  • maximálny limit poistného plnenia je až 50 000 €
  • poistné plnenie je vyplácané priamo klientovi
  • v prípade poistnej udalosti rýchle a jednoduché riešenie a kontakt priamo na likvidátora.

Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“) je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. Účelom tohto poistenia je zabezpečiť ochranu Vašej investície do kúpy motorového vozidla. Kryjeme Vám finančnú ujmu spôsobenú v dôsledku totálnej škody (vrátane odcudzenia) na motorovom vozidle, z ktorej Vám ako poistenému vznikne právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia (od Vašej havarijnej poisťovne). Toto plnenie zodpovedá výške rozdielu medzi poistnou sumou dohodnutou v GAP poistení a všeobecnou hodnotou vozidla (teda tesne pred poistnou udalosťou).

Často kladené otázky

Poistenie GAP je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. 
Účelom tohto poistenia je zabezpečiť ochranu Vašej investície do kúpy motorového vozidla.

Poistenie nie je viazané na konkrétne poistenie či poisťovňu. 
Počas doby poistenia môžete ľubovoľne meniť havarijné poistenie tak, ako uznáte za vhodné a pre Vás výhodné.

Faktúru alebo kúpno-predajnú zmluvu (kópia, scan). 
Ak ide o jazdené vozidlo, tak aj osvedčenie o evidencii, aktuálny stav km a doplnkovú výbavu (kópia, scan).

Dôležité dokumenty

Poistenie EuroGAP (IPID)

Stiahnuť

Poistenie EuroGAP – pre Leasingové spoločnosti (IPID)

Stiahnuť

VPP pre poistenie EuroGAP

Stiahnuť

OPP pre poistenie EuroGAP

Stiahnuť

OPP UX pre poistenie EuroGAP

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Poistenie Autocheck poskytuje až 100% krytie nákladov za pozáručné opravy.

Slúži na ochranu investície do kúpy motorového vozidla vtedy, pokiaľ máte uzatvorené poistenie GAP na obdobie kratšie ako 5 rokov a chcete si ho predĺžiť.

Pre každého majiteľa alebo užívateľa vozidla, ktorý hľadá ochranu pred možným dlhom plynúcim z financovania na operatívny leasing

Vďaka EuroGAP Upsell máte možnosť predĺženia poistenia GAP o ďalšie 1 alebo 2 roky.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811

Kúpiť online

Rýchle a pohodlné dojednanie poistenia odkiaľkoľvek, kedykoľvek nájdete v našich online kalkulačkách. 

Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.