Čo je to GAP poistenie? Prehľadný sumár

Hoci GAP poistenie nepatrí medzi povinné, našlo si fanúšikov, ktorí sa po ňom pri kúpe auta dopytujú. Čo je GAP poistenie a pre koho je vhodné? 

19.12.2022

Hoci GAP nepatrí medzi povinné poistenia, našlo si mnoho fanúšikov, ktorí sa po ňom pri kúpe nového či jazdeného auta automaticky dopytujú. Aj keď anglický preklad slova „gap“ vystihuje jeho podstatu – keďže pomáha pokryť „medzeru“ či „dieru“ medzi kúpnou cenou vozidla a tým, čo vám v prípade totálnej škody uhradí havarijné poistenie, význam tejto skratky je trochu iný.

Čo teda znamená skratka „GAP“?

GAP poistenie v anglickom origináli znamená „Guaranteed Asset Protection“, teda zaručená ochrana majetku. Ide o poistenie, ktoré sa uzatvára k havarijnému poisteniu na osobné automobily, dodávky, nákladné automobily či autobusy.

Hlavným dôvodom, prečo je dobré si uzavrieť poistenie GAP pri kúpe nového alebo jazdeného vozidla je ochrana investície do vášho vozidla v tých najhorších prípadoch – teda pri totálnej škode. V prípade, že poisťovňa vyhodnotí, že došlo k totálnej škode, alebo ak vám vaše auto ukradnú, poistné plnenie z GAP pokryje finančnú stratu.

Ako sa vypočíta finančná strata? 

Finančná strata je vlastne vaša obstarávacia cena mínus všeobecná hodnota vozidla tesne pred poistnou udalosťou. No a v prípade, že si pri havarijnom poistení hradíte spoluúčasť, je potrebné odpočítať aj tú. 

V prípade totálnej škody alebo krádeže vozidla vám z havarijného poistenia vyplatia všeobecnú hodnotu vozidla v čase tesne pred poistnou udalosťou. Havarijná poisťovňa vám z tejto čiastky ďalej odpočíta sumu dohodnutej spoluúčasti, ktorá môže byť stanovená fixnou čiastkou alebo %. 

GAP poistenie vám pokryje rozdiel obstarávacej ceny (teda nákupnej ceny) a spomínanej zníženej  všeobecnej hodnoty vozidla tesne pred poistnou udalosťou do výšky 50 000 €.

V prípade, že si GAP poistenie uzatvoríte aj s pripoistením náhrady spoluúčasti, pokryjeme vám aj náklady spojené so spoluúčasťou z havarijného poistenia, a to až do výšky 4 000€.   

Čo je to všeobecná hodnota vozidla?

Spojenie "všeobecná hodnota vozidla" môžeme nahradiť tiež slovným spojením "aktuálna trhová cena vozidla".  Ľudsky a jednoducho povedané, ide o sumu, za akú by ste vozidlo kúpili, resp. predali tesne pred poistnou udalosťou. V tejto cene sa zohľadňuje výbava, opotrebenie a tiež kilometrový nájazd vozidla. 

A nestačí mi len havarijné poistenie?

Havarijné poistenie kryje riziko iba do trhovej ceny auta (všeobecnej hodnoty vozidla) – teda vám vyplatí len takú čiastku, ktorá je rovná aktuálnej hodnote vozidla. Už po opustení predajne má však automobil nižšiu cenu ako nový a každým mesiacom stráca na hodnote. 

Po troch rokoch vie trhová cena vozidla klesnúť na tretinu, a teda takú sumu vám vyplatí vaša havarijná poisťovňa – a to si ešte môžete odpočítať prípadnú spoluúčasť. V praxi to vyzerá tak, že ak sa vám stane totálna škoda, alebo vám auto po troch rokoch ukradnú, peniaze, ktoré dostanete od havarijnej poisťovne, vám na nové auto určite stačiť nebudú. 

Práve vtedy vie situáciu zachrániť poistenie GAP. 

Komu sa takéto poistenie vyplatí?

GAPko odporúčame každému, kto si zadovážil nové alebo jazdené motorové vozidlo, a to až do 6 rokov veku vozidla.

Produkt EuroGAP je určený pre osobné a úžitkové vozidlá, financované či už prostredníctvom leasingovej spoločnosti alebo banky. Ak máte vozidlo zabezpečené prostredníctvom operatívneho leasingu, máme pre vás poistnej LeaseGAP, vďaka ktorému sa môžete chrániť pred dlhom voči leasingovej spoločnosti. Ak už skúsenosti s GAP poistením máte, a aktuálne vám vaše krytie u konkurencie končí, v Colonnade ho môžete pomocou EuroGAP XSell predĺžiť spolu až na päť rokov. 

Nezabúdame ani na majiteľov nákladných áut – pre vás tu máme poistenie TruckGAP. Z toho vyplýva, že naše poistenia GAP sú vhodné pre fyzické, ako aj právnické osoby (firmy) a to bez rozdielu ceny.