Pri výkone povolania sa môže stať čokoľvek. Pripravte sa na to s nami v Colonnade.

Prečo si vybrať toto poistenie

Ak ste zamestnanec a spôsobíte zamestnávateľovi škodu, môže Vám ju zosobniť

až do výšky 4 násobku priemerného mesačného zárobku či 3 násobku platu.

Chcete chrániť seba, respektíve svoju rodinu v prípade škody spôsobenej svojmu zamestnávateľovi?

Neočakávané výdavky môžu prekvapiť každého. Znížte riziko a poistením zodpovednosti chráňte váš rodinný rozpočet.

Riadite v práci služobné motorové vozidlo?

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu na motorovom vozidle spôsobenú vedením tohto vozidla. Ak bolo motorové vozidlo havarijne poistené, nahradíme spoluúčasť v havarijnom poistení.

Chcete chrániť svoj príjem a zabezpečiť si náhradu škody

v prípade, že ju spôsobíte zamestnávateľovi? Obráťte na nás a uzavrite si poistenie zodpovednosti zamestnanca jednoducho a pohodlne už aj online.

Pre koho je produkt vhodný

  • Toto poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom a obdobnom pomere u zamestnávateľov, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.

O produkte

Účelom tohto poistenia je chrániť zamestnanca v prípade škody spôsobenej svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, za ktorú zodpovedá podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy.

Často kladené otázky

Stanovená poistná suma má postačovať na krytie maximálnej náhrady škody, ktorú si môže zamestnávateľ uplatniť voči zamestnancovi v zmysle aktuálneho znenia právneho predpisu upravujúceho rozsah a spôsob náhrady škody (najmä Zákonník práce), t. j. 3- či 4-násobok hrubej mzdy

Informácia o poistnej sume (3- či 4-násobok hrubej mzdy) a informácie o tom, či zamestnanec vedie služobné motorové vozidlo (ak áno, či ide o vozidlo do alebo nad 3,5 tony), požadovaná územná platnosť (Slovensko, Európa alebo celý svet).

Poistený sa podieľa na poistnom plnení spoluúčasťou 10 %, min. 33 EUR. Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu škôd na motorových vozidlách, ktoré neboli v čase vzniku poistnej udalosti havarijne poistené, avšak v takom prípade je spoluúčasť 20 %, min. 100 EUR.

Dôležité dokumenty

Všeobecné poistné podmienky

Stiahnuť

Informačný dokument o poistnom produkte

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Pokiaľ máte uzatvorené GAP na obdobie kratšie ako 5 rokov, vďaka EuroGAP Xsell máte možnosť predĺžiť si GAP poistenie.

Vďaka EuroGAP Upsell máte možnosť predĺžiť aktuálne poistenie EuroGAP o 1 až 2 roky.

Poistenie finančnej straty v prípade totálnej škody alebo krádeže vozidla

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811

Vypočítajte online

Rýchle a pohodlné dojednanie poistenia odkiaľkoľvek, kedykoľvek nájdete v našich online kalkulačkách. 

Vypočítať nezáväznú ponuku →
Ešte nie ste rozhodnutí?

Pre svoju nezáväznú ponuku kliknite tu: