Poistenie finančnej straty v prípade totálnej škody alebo krádeže vozidla

Prečo si vybrať toto poistenie

Nové vozidlo stráca hodnotu

najviac v prvých rokoch po jeho kúpe

GAP poskytuje ochranu investície

do kúpy motorového vozidla

Zabezpečuje poistné plnenie

až do výšky obstarávacej ceny vozidla

Totálna škoda na vašom novom vozidle?

GAP poistenie vám doplatí potrebné náklady na kúpu úplne nového auta.

Pre koho je produkt vhodný

 • pre majiteľov osobných a úžitkových vozidiel
 • pre majiteľov nových aj ojazdených vozidiel
 • pre vozidlá až do 7 rokov od dátumu prvej evidencie
 • pre vozidlá, pri ktorých od zakúpenia neuplynulo viac ako 180 dní
 • pre vozidlá s obstarávacou cenou až do 200 000 €

O produkte

Poistenie GAP nie je nevyhnutnosťou, no môže byť pre vás užitočné, ak sa v prípade tzv. totálnej škody rozhodnete pre kúpu nového vozidla. Zaručí Vám totiž možnosť zaobstarať si vozidlo v približnej hodnote vášho vozidla (ktorú malo ako nové) pred poistnou udalosťou.


Výhody poistenia EuroGAP v Colonnade:

 • primárne havarijné poistenie môže byť dojednané v ktorejkoľvek poisťovni
 • možnosť platenia poistného ročne alebo jednorazovo
 • maximálny limit poistného plnenia je až 55 000 €
 • možné dojednať poistenie bez alebo s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia až do výšky 5 000 €
 • územná platnosť je totožná s Vaším havarijným poistením
 • poistné plnenie je vyplácané priamo klientovi
 • v prípade poistnej udalosti poskytujeme rýchle a jednoduché riešenie a kontakt priamo na likvidátora.


Sumár poistenia: 

Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“) je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. Účelom tohto poistenia je zabezpečiť ochranu Vašej investície do kúpy motorového vozidla. Kryjeme Vám finančnú ujmu spôsobenú v dôsledku totálnej škody (vrátane odcudzenia) na motorovom vozidle, z ktorej Vám ako poistenému vznikne právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia (od Vašej havarijnej poisťovne). Toto plnenie zodpovedá výške rozdielu medzi poistnou sumou dohodnutou v GAP poistení a všeobecnou hodnotou vozidla (teda tesne pred poistnou udalosťou).

Často kladené otázky

Poistenie GAP je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. 
Účelom tohto poistenia je zabezpečiť ochranu Vašej investície do kúpy motorového vozidla.

Poistenie nie je viazané na konkrétne poistenie či poisťovňu. 
Počas doby poistenia môžete ľubovoľne meniť havarijné poistenie tak, ako uznáte za vhodné a pre Vás výhodné.

Faktúru alebo kúpno-predajnú zmluvu (kópia, scan). 
Ak ide o jazdené vozidlo, tak aj osvedčenie o evidencii, aktuálny stav km a doplnkovú výbavu (kópia, scan).

Motorové vozidlo kategórie M1 (osobný automobil) alebo N1 (nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg), ktoré má k dátumu uzavretia poistnej zmluvy najazdených max. 6 000 km a od dátumu prvej evidencie neuplynulo viac ako 6 mesiacov (180 dní). 

Motorové vozidlo kategórie M1 (osobný automobil) alebo N1 (nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg), ktoré má k dátumu uzavretia Poistnej zmluvy najazdených viac ako 6000 km alebo od dátumu prvej evidencie uplynulo viac ako 6 mesiacov (181 dní).

Pri vstupe do poistenia ako aj v prípade poistnej udalosti (aby bola zabezpečená objektivita) stanovujeme cenu vozidla systémom CebiCat GT poskytovaného spoločnosťou Cebia spol .s.r.o. V prípade, že dané vozidlo sa v tejto databáze nenachádza, akceptujeme ocenenie vykonané nezávislým znalcom v odbore.

 • vozidlá, ktoré sú využívané pre zmluvnú prepravu osôb za poplatok (taxi, požičovňa vozidiel, hotelová a obdobná preprava, a pod.)
 • vozidlá s právom prednosti v jazde, ktoré sú vybavené modrými alebo červenými výstražnými svetlami (sanitka, hasiči, polícia a pod.)
 • vozidlá využívané pre zmluvný alebo iný prenájom tretím stranám s výnimkou prípadov, keď je Poistený nájomcom Vozidla a je zapísaný v jeho Osvedčení o registrácii ako držiteľ
 • vozidlá, na ktorých bol zmenený alebo odstránený akýkoľvek identifikátor (VIN, a pod.) alebo na ktorých bolo manipulované so stavom najazdených kilometrov Vozidla, či dátumom prvého uvedenia Vozidla do prevádzky
 • vozidlá, ktoré neboli typovo schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike alebo k nemu nie je možné zabezpečiť Ocenenie vozidla
 • vozidlá, ktoré boli individuálne dovezené do SR (ak nemali udelenú výnimku na vstup do poistenia od Colonnade)

Dôležité dokumenty

Poistenie EuroGAP (IPID)

Stiahnuť

Poistenie EuroGAP – pre Leasingové spoločnosti (IPID)

Stiahnuť

VPP pre poistenie GAP

Stiahnuť

OPP pre poistenie EuroGAP

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Až 100% krytie nákladov za pozáručné opravy vozidla s poistením pre podnikateľov Autocheck.

Pokiaľ máte uzatvorené GAP na obdobie kratšie ako 5 rokov, vďaka EuroGAP Xsell máte možnosť predĺžiť si GAP poistenie.

Pre každého majiteľa alebo užívateľa vozidla, ktorý hľadá ochranu pred možným dlhom plynúcim z financovania na operatívny leasing

Vďaka EuroGAP Upsell máte možnosť predĺžiť aktuálne poistenie EuroGAP o 1 až 2 roky.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811

Kúpiť online

Rýchle a pohodlné dojednanie poistenia odkiaľkoľvek, kedykoľvek nájdete v našich online kalkulačkách. 

Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.