Využívate slnečnú energiu pre váš domov? 

Solárne panely sú čoraz populárnejším riešením na ekologické získavanie energie. Poistenie fotovoltiky vám poskytne väčší pocit istoty a bezpečia, aby ste si naplno mohli užívať bezstarostné dni.

Prečo si dojednať toto poistenie

Prírodné katastrofy

ako búrky, krúpy a iné živly môžu vážne poškodiť vaše fotovoltické panely

Krádež a vandalizmus

solárne panely sú cieľom zlodejov a vandalov

V rámci VIVA

máte poistenie fotovoltiky dojednané na všetky vami zvolené riziká

 • Prečo je poistenie fotovoltiky dôležité?

  Investícia do fotovoltických panelov je nielen finančne náročná, ale aj dlhodobá. Fotovoltické systémy predstavujú významný krok k ekologickejšiemu spôsobu života a šetreniu energií, preto je dôležité mať istotu, že vaša investícia je chránená pred rôznymi rizikami, ktoré môžu ohroziť jej funkčnosť a návratnosť.

 • Najväčšou hrozbou sú prírodné živly

  Prírodné katastrofy, ako sú búrky, krúpy či blesky, môžu spôsobiť vážne poškodenie fotovoltických panelov, čo predstavuje jednu z najväčších obáv používateľov. Najčastejšou škodou po nepriaznivom počasí sú mikrotrhlinky na povrchu kryštálov kremíka, ktoré môžu byť poškodené.

  Solárne a fotovoltické panely sa radia do kategórie elektroniky, preto je nutné rátať s ich citlivosťou. Krupobytie alebo silná búrka môže spôsobiť škody, preto pred samotnou inštaláciou je potrebné overiť ich funkčnosť a odolnosť.

 • Poistenie fotovoltiky v rámci poistenia VIVA

  Všetky vedľajšie stavby pevne spojené so zemou, tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu. Rovnako fotovoltické panely pripevnené na rodinnom dome sa považujú za stavebnú súčasť a ich existenciu je potrebné oznámiť poisťovni čo najskôr po inštalácii.

  Panely sú poistené na všetky vami zvolené riziká, ako napríklad požiar, povodeň, záplava, zemetrasenie, víchrica, ale aj krádež vlámaním či vandalizmus.

 • Ako to v realite vyzerá? 

  Pri poistení nehnuteľnosti je dôležité správne vypočítať poistnú sumu, ktorá sa musí rovnať skutočnej hodnote vášho domu.

  Marek a Lucia si nechali nainštalovať solárne panely, aby ušetrili na energiách. Druhým krokom bolo poisťovni nahlásiť zmenu, čím zabránili podpoisteniu. V lete ich zasiahla veľká búrka s krúpami a bleskami, ktoré značne poškodili solárne panely. Našťastie mali správne uzatvorené poistenie a dobre nastavenú hodnotu domu, vďaka čomu mali dostatok finančných prostriedkov na ich obnovenie.

Uzatvorte si poistenie od Colonnade

a užívajte si každý deň s vedomím, že ste Vy aj Váš domov chránení.