Podpoistenie

Podpoistenie nastáva, ak je poistná suma uvedená v poistnej zmluve nižšia, než je hodnota poisteného majetku. V prípade zisteného podpoistenia môžeme znížiť poistné plnenie.