Využívate bicykel na dennej báze alebo ho z pivnice vyťahujete iba príležitostne?

Váš bicykel či kolobežku ochránime v každom prípade pred rôznymi rizikami, aby ste sa mohli naplno venovať dobrodružstvu, za ktorým ste sa vybrali. 

Komplexné riešenie ochrany bicyklov

Poistenie domácnosti

bicykle a kolobežky uložené doma

Pripoistenie bicyklov

územie Európy, aj dopravné nehody

Zodpovednosť za škodu

jazdou na bicykli inej/tretej osobe

 • Poistenie bicyklov v rámci domácnosti

  Všetky športové potreby, teda aj bicykle a kolobežky sú automaticky poistené v rámci poistenia domácnosti. Nezabudnite však ich hodnotu zahrnúť do poistnej sumy vybavenia.

  Poistenie sa vzťahuje na všetky vami zvolené riziká, ako napríklad požiar, povodeň, záplava, zemetrasenie, víchrica, ale aj krádež vlámaním či vandalizmus. Pri poistnej udalosti uhradíme náklady na kúpu nového bicykla rovnakého typu a parametrov.

  Ak držíte svoj bicykel:

  • v byte/dome – je poistený bez stanoveného limitu poistného plnenia
  • v pivnici a priestoroch mimo bytu – je stanovený limit 15 % z poistenia domácnosti
 • Pre tých náročnejších ponúkame pripoistenie bicyklov

  Váš bicykel bude poistený nielen doma, ale aj na cestách po celom území Slovenska a Európy.

  • Krádež bicykla z priestorov určených na ich odkladanie (uzamknutý o stojan pred obchodom)
  • Bicykel poškodený pri nehode (zničenie/poškodenie bicykla pri páde)
  • Krádež bicykla na dovolenke (uzamknutý v hotelovej izbe či priestoroch určených na odkladanie)
 • Škoda spôsobená jazdou na bicykli iným osobám

  V rámci poistenia zodpovednosti za škodu členov domácnosti sú automaticky hradené aj škody na území Európy, ktoré spôsobí cyklista tretím osobám na zdraví a majetku s limitom až do výšky 400 000 €. 

  Čo sa môže stať?

  • Cyklista zaviní dopravnú nehodu (dôjde k poškodeniu motorového vozidla)
  • Cyklista zrazí chodca (škoda na zdraví)
 • Ukradli mi bicykel/kolobežku, čo ďalej?

  V prvom rade je potrebné kontaktovať políciu, ktorá s vami na mieste spíše zápis potrebný pri nahlasovaní poistnej udalosti. V druhom rade je nutné oboznámiť poisťovňu o vzniknutej situácii. Tá bude následne skúmať či boli splnené spôsoby zabezpečenia proti krádeži vlámaním.