Existujú dva základné typy poistenia: životné a neživotné. V tomto článku sa dozviete, aký je medzi nimi rozdiel a čo všetko je možné ochrániť ich zadovážením. 

28.1.2024

Poistenie je spôsob, ako sa chrániť pred finančnými stratami spôsobenými nepredvídateľnými životnými udalosťami, ako sú napríklad nehody, živelné katastrofy, krádeže či dokonca choroba. Existujú dva základné typy poistenia: životné a neživotné. V tomto článku sa dozviete, aký je medzi nimi rozdiel a čo všetko je možné ochrániť ich zadovážením. 

Rozdiel medzi životným a neživotným poistením

Životné poistenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo finančnú ochranu v prípade úmrtia, zdravotného rizika a dožitia sa určitého veku. Poskytuje spôsob, ako ochrániť nielen život poistenca, ale aj celú rodinu pred nepredvídateľnými udalosťami. Životné poistenie je zvyčajne uzatvárané na dlhšiu dobu, napríklad na 10, 20 alebo 30 rokov a je najčastejšie vyhľadávaným. 

Neživotné poistenie je typ poistenia, ktoré sa orientuje na majetok, teda hnuteľnú alebo nehnuteľnú časť vašich osobných vecí a cenností. Tento typ poistenia sa zameriava prevažne na poškodený majetok, úrazy, nehody, zdravotné problémy pri cestovaní či iné nečakané udalosti. 

V poisťovni Colonnade sa usilujeme o poskytovanie kvalitných a odborných služieb v oblasti neživotného poistenia. Orientujeme sa predovšetkým na individuálnych a firemných klientov (malé a stredné podniky) v oblasti poistenia majetku, zodpovednosti za škodu, vozidiel a úrazového poistenia. 

Ako si vybrať vhodné poistenie? 

Pri výbere je dôležité zvážiť individuálne potreby a životnú situáciu: 

TIP na čítanie: Sprievodca výberom cestovného poistenia.

Dôkladne si prečítajte podmienky poistenia 

Pre uzatvorením poistnej zmluvy je nutné si pozorne prečítať podmienky poistenia, aby ste v prípade škody nezostali prekvapení. Podmienky poistenia určujú, čo v rámci krytia je poistené a čo naopak nie. Tiež sa dozviete, ako postupovať v prípade poistnej udalosti a na koho sa v danej situácii obrátiť. Pochopenie podmienok je kľúčové, aby poistený nebol vystavený riziku neadekvátnej ochrany – podpoistenia.