Colonnade podrží svojich klientov v náročných časoch

Nebezpečenstvá ohrozujú každý podnik bez ohľadu na odvetvie alebo veľkosť prevádzky. Táto skutočnosť sa preukázala aj v prípade nášho poľského klienta spoločnosti Ciarko, ktorého továreň v júni 2022 zničil rozsiahly požiar, čo ohrozilo jeho budúcnosť. Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu a našej podpore ako poisťovateľa poškodenej spoločnosti, Ciarko obnovila výrobu v náhradných halách len necelý mesiac po požiari.

20.2.2024

Obnovenie výroby v tak krátkom čase sa podarilo vďaka dobre koordinovanej spolupráci medzi vedením spoločnosti Ciarko, tímom špecialistov, externými poradenskými spoločnosťami a tiež poisťovňou Colonnade.

Rozhodujúce bolo prijať rýchle, ale dobre premyslené opatrenia zamerané na minimalizáciu následkov udalosti, obmedzenie nákladov na obnovenie výrobnej kapacity, ako aj stanovenie skutočnej výšky škody. Tím špecialistov sa zameral na odhad skutočného finančného vplyvu požiaru na spoločnosť, t.j. odhad škôd na majetku, výpadku výroby, resp. poklesu tržieb, nákladov na obnovu výrobných kapacít, znovupostavenie budov a hál.

Podľa spoločnosti Ciarko sme ako poisťovňa významne prispeli k skráteniu času, ktorý spoločnosť potrebovala na obnovenie bežnej prevádzky.

„Požiar, ktorý vypukol v spoločnosti, viedol nielen k veľmi veľkým stratám na výrobných prostriedkoch, ale spôsobil aj prerušenie prevádzky, čo mohlo viesť k strate kľúčových zákazníkov a tým aj k strate rokmi budovanej trhovej pozície spoločnosti Ciarko. Angažovanosť, profesionalita a rýchle rozhodnutia poisťovne Colonnade týkajúce sa preddavkových platieb na náhradu škôd mali veľmi významný vplyv na obnovenie a udržanie dôveryhodnosti našej spoločnosti voči našim obchodným partnerom. Oceňujem aj skutočnosť, že Colonnade nám naďalej poskytuje  poistné krytie, a to aj napriek vyplateniu vysokých škôd,“ hovorí Ryszard Ziarko, predseda predstavenstva spoločnosti Ciarko.

Efektívna likvidácia pomáha zachovať stabilitu a často aj kontinuitu činnosti poškodenej spoločnosti tým, že presahuje činnosti technického charakteru (napr. prestavba haly alebo oprava strojov). Dobrá spolupráca medzi poškodenou spoločnosťou a poisťovňou môže byť podporným prvkom pri riadení vzťahov s internými a externými zainteresovanými stranami. Jedným z kľúčových prvkov takejto spolupráce je spoľahlivá komunikácia, ktorá zlepšuje imidž spoločnosti a zvyšuje dôveru jej zákazníkov a obchodných partnerov.

„Myslím si, že spolupráca so spoločnosťou Ciarko je dobrým príkladom našej snahy určovať štandardy v oblasti služieb zákazníkom a podpory podnikania v ťažkých časoch. Teší ma, že sme dokázali preukázať našu ochotu čeliť skutočne náročnej výzve a poskytnúť spoločnosti podporu najvyššej kvality. Som hrdý na to, že tím likvidátorov spoločnosti Colonnade v spolupráci s osvedčenými a spoľahlivými partnermi tretích strán poskytuje zákazníkom skutočnú pomoc, keď ju najviac potrebujú,“ dodáva Maciej Winnicki, riaditeľ oddelenia likvidácie poistných udalostí spoločnosti Colonnade v Poľsku.