Spoluúčasť

Spoluúčasť je suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení. Spoluúčasť je uvedená v poistnej zmluve.