Zrútenie lavín a skál

Zrútenie lavín a skál je náhle zosunutie lavín a skál zapríčinené prírodnými vplyvmi.