Znovuzriadenie

Znovuzriadenie je opätovné zaobstaranie predmetu poistenia.