Zemetrasenie

Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry.