Zatečenie vody

Zatečenie vody je:

  • Vniknutie vody z roztopeného snehu, ľadu do poistenej budovy alebo domácnosti.
  • Vniknutie atmosférických zrážok do poistenej budovy alebo domácnosti.
  • Zamrznutie odkvapového systému a jeho poškodenie rozpínaním ľadu.