Zabezpečené okná

Zabezpečené okná sú okná, dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory do troch metrov nad úrovňou okolitého terénu alebo inými vyvýšeniami vybavené:

  • bezpečnostným kovaním alebo
  • sklenenou výplňou z bezpečnostného skla alebo
  • sklom s bezpečnostnou fóliou alebo
  • kovovou mrežou alebo
  • z vnútra uzatvárateľnými okenicami.