Vzdialená asistencia

Vzdialená asistencia je poskytnutie technickej podpory elektronickou formou (napr. telefonicky, zdieľaním pracovnej plochy počítača alebo tabletu a pod.).