Výročný deň

Výročný deň je deň v roku, ktorý sa číslom dňa v mesiaci a názvom mesiaca zhoduje s dňom začiatku poistenia. V prípade 29. 2. je to 28. 2. v nepriestupnom roku.