Vybavenie domácnosti

Vybavenie domácnosti je súbor hnuteľných veci domácnosti, okrem cenností, peňazí, cenín, vecí na zárobkovú činnosť a výkon povolania, vecí na záhrade a vecí v pivnici.