Vedomá nedbanlivosť

Vedomá nedbanlivosť je konanie alebo opomenutie konania, o ktorom osoba vedela, že ním môže spôsobiť škodu, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehala, že ju nespôsobí.