Únik vody

Únik vody je kvapalina unikajúca zo svojich rozvodov.

1. Únikom vody je:

  • Voda unikajúca z riadne pripojených vodovodných potrubí, armatúr, sanity, zariadení pre ohrev vody a potrubia pre odvod vody.
  • Kvapalina unikajúca z teplovodného, parovodného, vykurovacieho, klimatizačného, solárneho, kanalizačného, hasiaceho zariadenia vo vnútri budovy.
  • Voda unikajúca z pračiek, umývačiek riadu, sušičiek a podobných zariadení z dôvodu chyby na prívodných alebo odpadových potrubiach alebo hadiciach.
  • Voda unikajúca z akvárií.

2. Únikom vody nie je:

  • Voda unikajúca z odkvapových systémov, striekajúca zo záhradných, hasiacich, zavlažovacích a podobných hadíc a zariadení a tiež voda unikajúca z otvorených vodovodných ventilov, kohútikov, ak ich odtok nie je odvedený do odpadového potrubia.
  • Voda unikajúca z atmosférických zrážok, nadzemného bazéna, pri umývaní a sprchovaní.
  • Voda stúpajúca z odpadového potrubia a kanalizácie z dôvodu záplavy, povodňovej či zvýšenej hladiny spodnej vody.