Stavebné súčasti

Stavebné súčasti sú všetky predmety pevne zabudované na budove, v budove alebo vedľajšej stavbe alebo s budovou a vedľajšou stavbou pevne spojené (napr. okná, rolety, žalúzie, dvere, odkvapový systém, kotol, klimatizácia, tepelné čerpadlo, solárne kolektory, vodovodné batérie, drviče odpadov, obklady, dlažby, lepené koberce, plávajúce podlahy, elektronické a mechanické zabezpečovacie zariadenia a systémy, zamurované trezory, kuchynská linka vrátane zabudovaných alebo pevne spojených spotrebičov, zabudované osvetlenie).