Stav núdze

Stav núdze je udalosť, ktorá vyžaduje okamžité opatrenia na zmiernenie možnej škody na majetku poisteného.