Rozostavaná budova

Rozostavaná budova je rodinný dom, byt alebo chata v rôznom štádiu stavebných alebo rekonštrukčných prác do momentu získania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.