Rozbitie skla

Rozbitie skla je poškodenie alebo zničenie skla akoukoľvek neočakávanou a náhlou udalosťou. Rozbitím skla však nie je jeho poškodenie poškriabaním, vyrytím, lepením, leptaním, kreslením, postrekmi alebo nanášaním farby.