Rodinny dom

Rodinný dom je budova pevne spojená so zemou určená na bývanie, ktorá má najviac tri byty.